Tento příspěvek není obhajobou černých odběrů, ani návodem na něj. Je pouze rekapitulací současného stavu s kritikou některých jevů, a to na základě osobních zkušeností znalce.
Neoprávněné odběry (dále jen NO) elektrické energie (lidově „černé odběry“) se pravděpodobně vyskytují už od začátků elektrifikace. Postupem času se vyvíjela jak definice NO, způsob jejich zjišťování, i způsob výpočtu náhrady za způsobenou škodu. Tento příspěvek se ale převážně týká pouze období posledních asi 20 let.
NO jsou stále živé téma, které se pravidelně objevuje v médiích. Možná to souvisí i s tím, že některá ustanovení zákonů, vyhlášek a právní precedenty, týkající se této problematiky, připadají laikům přinejmenším podivné… (Chci předplatit časopis)