Pokračování z č. 5/2019

I vy se můžete lehce stát provozovateli NO, aniž byste chtěli

Máte objektivní odpovědnost za elektroměr. Podle dnešní judikatury k vašemu přistižení, že máte NO nestačí jen to, že vám někdo strhl, nebo poškodil plombu, ale nějaký další důkaz, že jste zloději a je třeba s vámi zatočit, to se už snadno najde. Stačí třeba, že se vám podezřele snížila spotřeba oproti předchozímu období.
Doporučení, jak se pokud možno vyhnout NO (tedy pokud ho nechcete zřídit úmyslně), případně minimalizovat náklady
Zřídit si NO rozhodně nikomu nedoporučuji. Je to krádež a v naprosté většině případů se na to přijde. Na druhou stranu dokud se vina neprokáže, mělo by se k podezřelému přistupovat jako k nevinnému. A když se vina prokáže, tak … (chci předplatit časopis)