Tepelné čerpadlo s plynovým motorem

Tepelné čerpadlo s plynovým motorem je jedním z nejúčinnějších technických prostředků pro zajištění vnitřního klimatu v budově. Vyplatí se především tam, kde se požaduje tepelný nebo chladicí výkon vyšší než 50 kW. Kromě toho existuje ještě mnoho dalších možností využití.
Nasazením tepelných čerpadel s plynovým motorem (dále TČ-PM) lze rychleji dosáhnout cílů stanovených vládou v rámci energetických změn, tj. úspor energie a snížení emisí CO2. Zvláště, když by se jimi v současné zástavbě nahradila většina plynových kotlů vyžadujících modernizaci, aby mohlo dojít k výraznému snížení spotřeby energie a tím i emisí CO2.
Co je příčinou takové účinnosti? Tak tedy: při výrobě tepla využívá TČ-PM současně teplo z paliva motoru a solární energii, lépe řečeno solární teplo, akumulované ve vzduchu. TČ-PM totiž spojuje dvě po energetické stránce vysoce účinné technologie: teplo získané z paliva motoru a princip tepelného čerpadla.
Jak tedy můžeme funkci TČ-PM detailně vysvětlit? Princip tepelného čerpadla (dále TČ) je všeobecně známý: chladivo se při nízkém tlaku za současného přívodu tepla vypařuje. K tomuto účelu se u TČ-PM používá venkovní vzduch, přiváděný přes výparník. Tepelná energie obsažená ve vzduchu tam způsobí, že se kapalné palivo při nízkém tlaku mění v páru. Při druhém kroku, a to je téměř u všech TČ stejné, proudí páry chladiva do kompresoru, kde dochází k mechanickému zvýšení tlaku a teploty. Tento fyzikální princip zná každý, kdo používá hustilku u jízdního kola. Při třetím kroku chladivo v okruhu předává své teplo a znovu kondenzuje. Následuje celý proces od začátku.
Velký rozdíl mezi běžnými TČ vzduch/voda a TČ-PM je v okruhu chladiva při druhém kroku u kompresoru. Zatímco u TČ s elektrickým motorem se mechanický tlak v kompresoru získává pomocí elektromotoru, tak TČ-PM používají motor plynový – od něhož odvozují i svůj název. A tyto plynové motory mají zvláště dobrou účinnost. Aby se spotřeba plynu omezila v rámci možností co nejvíce, používají se u třítrubkových soustav Eco G /Panasonic rotační plynové motory řady Miller s vysokou účinností.
Z toho vyplývají tři principy, které činí TČ-PM tak zajímavými: mechanická energie, …(chci předplatit časopis)

Ing. Antonín Chyba