Firma HL Hutterer lechner GmbH, Rakousko – prestižní výrobce sanitární techniky z plastů (tedy odtoků a zápachových uzavírek pro vnitřní kanalizaci) pravidelně zásobuje trh novinkami jak v oboru TZB, tak i ryze stavebním.
Posledními novinkami pro řešení odvodnění sprchových prostor jsou:
Žlaby II. generace – s nejjednoduší údržbou na trhu. A hlavně: s možností vyjmutí zápachové uzavírky, což ocení každý uživatel – investor. A to tehdy když dojde na vytahování vlasů aj. nečistot z prostoru „sifonu“. Uživatel nebude potřebovat řemeslníka, vyjme si ZU sám a očistí mechanicky pod tekoucí vodou (obr. 1).

Obr. 1

Série odtoků HL53K(F) a krytů série HL053S jsou doplněny o variantu krytu HL053WS určeného výhradně k instalaci ke stěně. Aktuální Katalog HL30/Cz zájemcům na vyžádání zašleme. Délka krytu žlabu HL053…není vázaná na délku tělesa odtoku, použije se pro všechny délky krytů série HL53K(F) jednoho typu. Aktuální Katalog HL30/Cz popř. kapitolu bezbariérové sprchy zájemcům na vyžádání zašleme.

Obr. 1a

Přednosti designového sprchového žlabu HL053WS… jsou:

 • dokonalá technika instalace (obr. 1a) lze jej délkově upravit – zkrátit, lepí se jako dlaždice až nad úroveň hydroizolační stěrky, absolutní těsnost v místě napojení (stěna × podlaha), doporučujeme přesto vytvořit pozici koordinátora který bude postup prací mezi jednotlivými profesemi řídit – kontrolovat,
 • kryt žlabu je příčně i podélně spádovaný, stačí jej uložit do roviny (obr. 2),
 • těleso odtoku HL53K(F) má tři odtokové směry a montážník si může vybrat, stavební výšky HL53K (DN50) 0,8 l/s……90 mm a HL53KF (DN40) 0,4 l/s…… (65 mm), izolační manžeta na stěrky je v balení (obr. 3),
 • funkčnost a jednoduchá údržba (provádí se setřením pohledových dílů hadrem a v případě potřeby se vyjme zápachový uzávěr – sifon a mechanicky se očistí),
 • kryt žlabu ve spojení s tělesem odtoku je variabilní pro dlažbu 12 až 32 mm a obkladový materiál stěny 12 až 24 mm včetně lepidla,
 • pokud po zabetonování tělesa vtoku vzniknou v ploše obkladu stěny nepřesnosti (např. nerovnost plochy před obkládáním), vložka kolem ZU se otočí a umožní posunutí oproti ploše stěny až o 10 mm,
 • lze je řadit v sérii za sebou jak v ploše HL053S(P)(M)), tak u stěny HL053WS a nevznikají dořezy v dlažbě (obr. 4).

Montážní video ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=vQmEl4g698c

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Sprchová podlahová vpust

Sprchová podlahová vpust HL541 Primus blue (obr. 5) od společnosti HL Hutterer & Lechner GmbH je vhodná pro nové bezbariérové ​​koupelny i pro renovace. Při minimální stavební výšce 62 mm je nejnižším komplexním vtokem na trhu při zachování všech výhod. Je vybavena hybridní zápachovou uzávěrkou „Pb“ , která tvoří hydraulickou a zároveň mechanickou bariéru proti zápachu z kanalizace.

 • K dispozici jsou také varianty HL541-Individuell s možností vlepení dlaždice do mřížky a HL541-Quadra. Všechny sprchové vpusti série HL541 Primus blue (i série HL540) jsou standardně vybaveny rámy z nerezové oceli systém Klick-Klack.
 • Stavební výška regulovatelná od 62 mm do 230 mm: ideální řešení pro rekonstrukce i novou výstavbu.
 • Připevnění tělesa vtoku do konstrukce pomocí třech úhelníkových nožiček a šroubů, přiložená šablona ulehčuje správné umístění.
 • Těleso vtoku se seřízne až po betonáži podlahy s horní úrovní betonové mazaniny; touto technikou instalace se vyeliminují případné nepřesnosti při ukládání tělesa vpusti; tedy není nutno dokupovat prodlužovací nástavce s izolační přírubou (obr. 6).
 • Izolační manžeta dodávaná v balení výrobku slouží k jednoduchému napojení do zkráceného nástavce vpusti bez potřeby nářadí a dále na stěrkové hydroizolace (pod dlažbou) (obr. 7).
 • Sériově dodáváno s nerezovým rámem Klick-Klack a nerezovou vtokovou mřížkou.
 • Hybridní zápachová uzávěrka Primus blue: hydraulická i mechanická ZU „Pb“ zabraňuje navíc zpětnému toku odpadní vody až do výšky 50 cm vzdutí (obr. 8).
 • Vyjímatelná ZU (vložka): zajišťuje instalatérovi bezproblémový přístup do potrubí čisticí spirálou a tímto poskytne nutnou jistotu v údržbě, a to i při dlouhodobém používání.
 • Perfektní hygiena: ZU (vložka) včetně sítka na vlasy se po vyjmutí bez větší námahy omyje pod tekoucí vodou a mechanicky se zbaví nečistot.

Montážní video ke shlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=DRorq2oV8KQ&t=2s

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Atikové odtoky

Nová série atikových odtoků HL68 byla vyvinuta pro moderně řešené budovy a plochy, skladby teras a balkónů. Kromě vysoké kvality provedení výrobku se HL atikový odtok vyznačuje velkým počtem možných kombinací pro provádění různých skladeb konstrukcí na provozních plochých střechách.
V závislosti na použitém hydroizolačním materiálu jsou atikové odtoky HL68P.0 nebo HL68F.0 vyrobeny z PVC nebo FPO (PP) izolační přírubou pro přímé napojení fóliových hydroizolací (obr. 9) a odtoky HL68H.0 s bitumenovou (asfaltovou) manžetou a jsou dostupné ve standardních průměrech odtoků DN50, DN75 a DN110. Odtokové potrubí je vedeno ve sklonu 2,5 % (obr. 10). Volitelně mohou být tyto odtoky dodávány jako kompletní těleso odtoku (tablet a odtoková trubka) a mohou být kombinovány s nástavci a příslušenstvím podle skladeb střešních plášťů.

Obr. 9

Obr. 10

Odvodnění dešťových vod mimo vnější hranu objektu zejména v bytové výstavbě má tyto výhody:

 • žádné oslabení tepelné izolace, méně „tepelně“ slabých míst (tepelných mostů) v konstrukci,
 • v interiéru budovy není žádný hluk způsobený přenosem z potrubí do konstrukce (odpadní potrubí pro dešťové srážky je umístěno mimo budovu),
 • úspora místa: žádné potrubí vedeno uvnitř budovy nebo pod stropem,
 • žádné prostupy stropů, tedy žádné statické oslabení nosné konstrukce,
 • varianta s efektivními náklady, méně materiálu, méně pracovního času,
 • HL atikové odtoky série HL68 se skládají ze tří různých základních prvků (těles) a mnoha různých doplňků a jsou určeny na všechny typy střešních konstrukcí od nezateplené, ke klasické a až k inverzní skladbě střešního pláště,
 • ve spojení s bodovým odtokem např. v ploše terasy lze atikové odtoky HL68 použít také jako průchodku DN75 (s těsněním HL0114D), která je těsná v prostupu atikou,
 • atikové odtoky série HL68 zajistí u klasických skladeb v průběhu stavby odvedení srážek z konstrukční (provizorní) izolace po dobu stavby a dále umožní následnou kompletaci podle dané skladby střešního pláště (obr. 11 klasické pořadí vrstev, dlažba vlepovaná – stěrková hi),
 • atikové odtoky série HL68 jsou praktickým prvkem pro vytvoření i např. kontrolního systému poruchy hlavní hydroizolace (obr. 12),
 • stejný atikový odtok lze použít buď pro standardní gravitační odtokový systém (s bežným záchytným košem HL068.1E), nebo jako nouzový přepadový vtok podle normy ČSN 75 6760.

Vyžádejte si od nás technickou výkresovou dokumentaci (výkresy ve formátech *.dxf; *.pdf ) střešních i atikových vtoků, která bude přístupná na www.hl.blucina.net nebo přímo na www.hl.at (roof planer).

Ing. Jaroslav Maňas,
techn. poradce
HL Hutterer & Lechner GmbH,
M:+420 602 519 295,
manas@odtokyhl.cz

Obr. 11

Obr. 12