Jednoduchá a rychlá pokládka bez použití nářadí

Díky podlahovému systému x-net C17 Klett potvrzuje Kermi svoji pozici jako dodavatel kompletního sortimentu v oblasti plošného vytápění a chlazení. Klett systém x-net C17 vyniká rychlou, flexibilní pokládkou a maximální fixací trubek. Pro jeho položení není zapotřebí žádného nářadí.
Klett systém x-net C17 je systém plošného vytápění/chlazení pro mokrý potěr, vhodný pro tekuté stěrky. Pokládku izolace a trubek lze provést jednoduše pouze jednou osobou. Upevnění trubek probíhá na základě fixační techniky známé z textilního průmyslu. Díky speciálnímu vlizelínu a mikroozubení na upínací pásce Klett vzniká extrémně velká soudružnost trubky s deskou.

Jednoduchá pokládka jednou osobou poskytuje rychlou fixaci trubek, a to bez použití nářadí

Upínací páska trubek Klett se spojí s upínací fólií izolační desky a zajistí tak maximální přídržnou sílu

Jednoduchá a rychlá montáž

Velkoformátová role Klett s plochou o velikosti 10 m² zaručuje rychlou pokládku. Přebytečné či zbývající kusy lze dále zpracovat. Pouze ve výjimečných případech se stává, že zbydou nějaké ústřižky. Pro jednoduchou realizaci rozdílné podlahové instalační výšky a pro splnění požadavků kladené na izolaci jsou k dostání různě široké role Klett. Potisknutý rastr o velikosti 5,5 cm slouží jako pomůcka při řezání izolační desky.

Pro dokonalou plošnou pokládku je zapotřebí pouze izolace systému Kermi x-net C17 na suchý zip a Klett trubka se suchým zipem

Fixace trubek s vysokou přídržnou silou a bez použití nářadí

Pro dokonalou plošnou pokládku bez použití nářadí je zapotřebí pouze izolační role systému x-net C17 a Klett trubka se suchým zipem. Jako základ se používá osvědčená 5vrstvá trubka x-net PE-Xc o rozměrech 16 × 2 mm. Role systému x-net C17 Klett je dodávána ve speciálním kartonu pro možné bezdrátové odvíjení přímo z dodaného balení. Takto je roli efektivně zabráněno v ulpívání už od samotného začátku jejího odvíjení. Podle potřeby je délka trubek k dostání od 240 a 600 m.
Díky enormní přídržné síle trubek a jejich vysoké pružnosti je možné realizovat také úzké ohyby trubek při jejich pokládání. Pro úpravy pokládky lze trubku opakovaně snadno odejmout a bez ztráty přídržné síly znovu opět položit.

Jistota během hrubé stavby

Značná výhoda díky tomuto způsobu upevnění trubek je ta, že odpadají riziková místa poškození betonářskou hadicí nebo pochůzkou. Klett trubka se suchým zipem je po celé své délce připevněna na izolaci zcela bez výstupků. Díky systému x-net C17 Klett není pokládková izolace poškozena, neboť žádný z elementů pro upevnění trubek neprochází folií Klett. Izolační prvky disponují překrytím fólie, které jsou dostačující pro utěsnění při použití cementového potěru. U tekutého potěru může být přesah fólií spojen dodatečně s x-net těsnící lepicí páskou.

Mimořádný systémový charakter

Pro odbornou a rychlou instalaci jsou k dostání všechny důležité systémové komponenty: izolační okrajové pásy, dilatační profily a montážní komponenty, jako je x-net nůž nebo osvědčené odvíjecí zařízení x-net. Novinkou pro montážní komponenty je x-net pomůcka pro vedení trubek. Ta zabraňuje Klett trubce se suchým zipem nechtěnému přilnutí a slouží pro pokládku na velké vzdálenosti nebo přes více místností.
S vhodnou technikou a ve spojení s x-net regulačními komponenty vytápění/chlazení se stává systém x-net C17 Klett pohodlným systém pro příjemné prostorové vytápění/chlazení.
Klett systém x-net C17 je certifikován podle standardu kvality Kermi DIN EN 1264 a DIN Certco. Kvalita izolační látky je kontrolována podle DIN 13163. Použitý materiál je recyklovatelný a neobsahuje freon.

KERMI s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
Telefon +420 374 611 111
info@kermi.cz
www.kermi.cz

Volitelně k dostání: x-net pomůcka pro vedení trubek pro rychlou a efektivní pokládku na velké vzdálenosti nebo skrze více místností.