11. díl

Možnosti PLC/BPL systémů v procesech konvergence teleinformatických sítí a služeb

Pokračování z č. 6/2019

S rozvojem telekomunikací došlo ke konci minulého století k velkému skoku z hlediska technologií dálkového přenosu signálů. Původní tzv. transportní sítě, realizované metalickými symetrickými kabely či úzkopásmovými rádiovými spoji byly nejprve nahrazeny koaxiálními kabely a mikrovlnnými bezdrátovými spoji. Při dalším vývoji docházelo v transportních sítích k masové instalaci optických kabelů, ale i k využívání dalších širokopásmových rádiových prostředků, včetně satelitních spojů. Tím došlo k obrovskému zvětšení objemu signálů, které bylo možno ekonomicky výhodně přenášet mezi různými geografickými body. Přenášet bylo samozřejmě možno jak signály úzkopásmové, tak i širokopásmové. Pomalu však vyvstával problém, jak tyto širokopásmové signály, přenášené po moderních transportních sítích, dovést až ke koncovým telekomunikačním zařízením. A tak snaha uspokojit potenciální zákazníky širokým portfoliem teleinformatických služeb (telefon, data, audio a videosignály) vedla k velkému zájmu operátorů o budování přístupových sítí. V důsledku toho se původní masové přístupové sítě, realizované hlavně s použitím veřejných telefonních sítí, doplňovaly o nové distribuční technologie a připojovaly se i další nové přístupové aplikace… (Chci předplatit časopis)

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.