Výhody a nevýhody PLC systémů

Pokračování z č. 4/2019

Nesporná výhoda vícenásobného využití vybudovaného silnoproudého vedení optimalizuje ekonomické a technické prostředky pro předávání zpráv a řízení objektů nejen pro účely elektroenergetiky, ale i distribuce plynu, vody a další inženýrské sítě. Ovšem tato výhoda je vykoupena i nevýhodami zejména z hlediska spolehlivosti přenosu signálů v tomto přenosovém prostředí.
Energetika je odvětví, které bezpochyby patří mezi strategicky nejvýznamnější obory a z tohoto pohledu je nutné s velkou vážností a odpovědností přistoupit nejen k otázkám efektivního řešení výroby elektrické energie, transportních a distribučních sítí, ale i k efektivním způsobům řízení v jednotlivých oblastech energetiky, a také k moderním řešením elektroinstalací budov, které musí zahrnovat elektrickou i datovou bezpečnost, variabilnost rozvodů podle požadavků na ekonomickou efektivitu spotřeby energie a v neposlední řadě i elektromagnetickou kompatibilitu s teleinformatickými systémy v budově. Na všechny dosud popsané systémy navazuje oblast tvorby EMC doporučení, norem a předpisů. Jedině zakotvení důležitých poznatků ze všech oblastí EMC v doporučeních a normách, může vytvořit podmínky pro relativně nejdůležitější podobor EMC – oblast vývoje a projektování elektrotechnických systémů s respektováním zásad EMC.
Na konkrétní výrobek nebo systém jsou z hlediska hodnocení elektromagnetické kompatibility (Compatibility) kladeny požadavky jednak na jeho rušivé elektromagnetické vyzařování (Emission) a zároveň na jeho elektromagnetickou odolnost (Immunity). Obr. 10.1 znázorňuje jednak ideální rozložení úrovní (Level) obou veličin a jejich limitních stavů (Emission Limit, Immunity Limit) pro určitý výrobek, a jednak souhrnnou pravděpodobnost (Cumulative probability) obou úrovní, která se může měnit v reálných podmínkách… (Chci předplatit časopis)