Systémy hromadného dálkového ovládání

Pokračování z č. 6/2018

Povelové kódy HDO

V průběhu vývoje HDO vyústily různé principy v současnou nejužívanější technologii – vysílání střídavých impulzů na jedné frekvenci se spouštěnou časovou základnou. Proto se budeme podrobněji zabývat právě těmito povelovými kódy, které se v naší energetice, v rozporu se sdělovacím názvoslovím, nešťastně označují termínem „Telegram HDO“.

Povelový kód s paralelním vyjádřením dvojpovelů

Příklad povelového kódu s paralelním vyjádřením dvojpovelů ukazuje obrázek 5.1. Jde o původní povelový kód prvního patentovaného československého systému HDO, který byl vyvinut již v roce 1958. V energetice se užívá i označení „kód s jedno intervalovými dvojpovely“ nebo nevhodně „kód impulz-mezera“.
Povelový kód o trvání 64 s je vytvářen jako binární rozdělovací kód se sériovým přenosem signálu. Začíná tzv. startovacím impulzem (S), jehož příjem spouští časovou základnu synchronizace přijímače HDO. Startovací impulz však může být parazitně vyvolán i různými rušivými napětími vyskytujícími se v energetické síti. Proto se do povelového kódu vkládá tzv. zabezpečovací část, jejímž cílem je snížit pravděpodobnost nesprávné činnosti přijímače. Je tvořena zabezpečovací mezerou (ZM) a zabezpečovacím impulzem (ZI). Není-li tato část v přijímači správně vyhodnocena, pak to pravděpodobně znamená, že startovací impulz byl simulován rušením nebo signál HDO byl znehodnocen rušivými impulzy. Přijímač pak na další část kódu nereaguje… (chci předplatit časopis)