Dne 30. května 2018 vešla v platnost Směrnice evropského parlamentu a rady 2018/844/EU navazující na směrnice předchozí: 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a směrnici 2012/27/EU, o energetické účinnosti. Je nástrojem cíle Evropské unie, který je zmíněn v samém jejím úvodu: „Unie se zavázala, že vytvoří udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém…“. Stejně jako všechny ostatní směrnice EU i tato se postupně zavádí do legislativy členských zemí. I obor elektroinstalací, kterému se časopis Elektroinstalatér věnuje přednostně, je již nyní ovlivňován touto Směrnicí.
Připomeňme si krátce, čím jde řídicí systém Tecomat Foxtrot se svými integračními schopnostmi vstříc požadavkům této Směrnice, proč je dobré o nich nejen něco vědět, ale v elektroinstalační praxi je i využít.
Doslova a do písmene je ve směrnici uvedeno: „Členské státy stanoví požadavky s cílem zajistit, aby jiné než obytné budovy s klimatizačním systémem či s kombinovanými systémy pro klimatizaci a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW byly v technicky a ekonomicky proveditelných případech do roku 2025 vybaveny systémy automatizace a kontroly budov.“ Pro obytné budovy je předepsáno: „Členské státy mohou stanovit požadavky k zajištění toho, aby obytné budovy byly vybaveny:
• funkcí průběžného elektronického monitorování, které měří účinnost systémů…
• účinnými řídicími funkcemi za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie.“
To, co dosud bylo samozřejmostí pro investory, projektanty a realizační firmy, kteří sami mysleli nejen na proces návrhu a realizace budovy, ale taky na její dlouhodobý nízkonákladový, udržitelný a funkční provoz, se nyní stává vyžadovanou a kontrolovanou povinností pro všechny.
Předchozí směrnice se spokojily s úsporami danými izolací opláštění, resp. zamezením úniků tepla otvory v budově, což se elektroinstalací bezprostředně netýkalo. Tato nová směrnice již reflektuje poznání, že realita a fyzika je přeci jenom složitější, že v pasivně zaizolovaných a utěsněných objektech je třeba zajišťovat naopak aktivně nejen výměnu vzduchu, ale řadu dalších funkcí. Směrnice výslovně zmiňuje „systémy automatizace a kontroly budov“, „elektronické monitorování“ a „řídicí funkce pro výrobu, distribuci, skladování a využívání energie“. Tedy přesně to, s čím si řídicí systém Tecomat Foxtrot poradí již roky, to v čem má řadu referencí ve standardních i unikátních realizacích a s čím čtenáře na stránkách Elektroinstalatéra seznamujeme již několik let.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je malá krabička šířky tří, šesti až devíti jističů do domovní rozvodnice. Zvládne i tisíce čidel a akčních členů, světelných bodů, teplot a dalších veličin. Verze na obrázku má i vestavěný LTE modem a tedy i přímý a zabezpečený přístup do internetu bez mezičlánků

Dřívější rozdělení profesí na silnoproud, měření a regulaci, datové sítě, přístupové systémy, kamerové a zabezpečovací systémy, se v dnešní době začíná stírat i na nejmenších rodinných domech. Přesněji, je třeba profese a technologie pečlivě koordinovat již od samého začátku projektu, protože ve výsledku je požadováno mít všechny technologie propojeny. Pro řízení a koordinaci takových projektů jsou zapotřebí projektanti a firmy s uceleným nadhledem nad všemi souvislostmi v domě. A pro samotné řízení v reálném čase pak mít k dispozici ne desítky specializovaných systémů a mobilních aplikací na jednotlivé provozní soubory, které je pak těžko propojit, ale jeden systém, který je ze své podstaty obecný, dostatečně výkonný a určený pro paralelní zpracování jakýchkoliv úloh snímání senzorů, řízení, regulace, přenosu nejrůznějších dat v lokální úrovni i bezpečně v internetu. A musí být volně programovatelný tak, aby jej na míru přizpůsobil nikoliv výrobce, ale až realizátor stavby. Takovým systémem jsou Tecomaty již více než 40 let, generace prvního Foxtrotu již 13 let od svého uvedení na trh a jeho nová generace Foxtrot 2 od loňského roku všechny tyto aspekty dále posiluje, při zachování kompatibility a možnosti průběžně upgradovat stávající instalace.

Nová znalostní báze Teco Wiki, technická podpora Teco Support i vzdělávací Teco Academy jsou na dotyk přístupné i z mobilního telefonu, takže kdykoliv a kdekoliv 24 hodin denně

Pro informování a komunikaci s odbornou veřejností byly na stránky www.tecomat.cz přidány znalostní báze Teco Wiki, webově řízená technická podpora Teco Support a Teco Academy se vzdělávacími workshopy, zatím s odkazy na videolekce s úvodem do programování Tecomatů.
Pro ukázku instalace, která vůči již zmíněné Směrnici EU rozhodně obstojí, uvádíme nasazení Foxtrotu na škálu funkcí od standardních až po nadstandardní. Uživatel je v oboru dobře informovaný člověk, majitel firmy Axomer, jež je uznávaným systémovým integrátorem „smart house“. Navrhl si celý koncept domu a jeho energetiky sám, je zároveň tvůrcem programu a ovládacího rozhraní. Více nechť řeknou jeho interaktivní ovládací obrazovky – webové stránky, realizované přímo v programovacím nástroji Mosaic.

Osvětlení a zónové vytápění jsou dvě nejzákladnější a nejžádanější funkce. Zde konkrétně je přístup k ovládacím prvkům přes 3D „floorplan“ dostupný na tabletu či telefonu. Samozřejmostí je přitom, že lokální ovládání v každé místnosti přes klasické nástěnné vypínače nebo nástěnné termostaty přitom zůstává zachováno

Foxtrot v tomto domě na sebe bere funkci strážce domácího krbu, který je dalším zdrojem energie, se kterou se v tomto domě zachází uvážlivě a s nadhledem na kompletní řízení vnitřního prostředí obývacího pokoje

Vodní hospodářství rodinného domu tvoří kromě standardního připojení na vodovodní řad i domovní čistička odpadních vod a nádrž na dešťovou vodu o objemu 8 m3. Oběma těmto technologiím pro vodu, kterou lze považovat za jednu z „energií“ bez které dům nemůže existovat, dodává Foxtrot „účinné řídicí funkce za účelem zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a využívání energie“. Přesně jak zní dikce evropské směrnice

Vychytávkou a nadstandardem je v tomto domě 12 snímačů teploty, vlhkosti a rosného bodu instalovaných do vnitřních vrstev izolovaného opláštění. Pod aktivní kontrolou, resp. monitoringem je tu samotná konstrukce budovy, kde se předchází nepříjemným překvapením s nekontrolovanou destruktivní kondenzací v konstrukci dřevostavby

Trvalá cirkulace teplé užitkové vody přináší na jedné straně komfort okamžité dostupnosti teplé vody na výstupu kohoutku. Zároveň je to ale velký zdroj plýtvání energií. Systém Foxtrot šetří a dynamicky ovládá oběhové čerpadlo podle denního a týdenního programu, podle detekce přítomnosti osoby

Rekuperační jednotka je v zaizolovaných dřevostavbách nutností pro správnou výměnu vzduchu, při které vrací zpět až 75 % tepla, které by jinak odešlo do exteriéru spolu s použitým vydýchaným vzduchem

Inspirujte se a vykročte stejným směrem se systémem Tecomat Foxtrot, jehož spolehlivost je ověřena desítkami tisíc instalací již prakticky po celém světě.

Více o řídicích systémech Tecomat Foxtrot na stránkách www.tecomat.cz.

Ing. Jaromír Klaban,
Teco a.s.

Foxtrot komunikuje i s tepelným čerpadlem. Má tak v moci i jeho předčasné nebo odložené zapnutí. To umožňuje lepší využití elektřiny z vlastních fotovoltaických zdrojů, ale je to i potenciální zdroj tzv. flexibility, bez které se budoucí sítě SmartGrid neobejdou. Je tedy připraven i na budoucí směrnice EU