Stoupající cena vody a požadavky na její hospodárné využívání vede vlastníky bytových domů k hledání nejvýhodnějších řešení. Tím dnes bezesporu jsou dálkové odečty spotřeby vody. Důležitý je výběr a instalace vhodného vodoměru, který je základním prvkem inteligentního systému přenosu dat společnosti ista Česká republika.
Manuální i pochůzkové rádiové odečty spotřeby vody jsou dnes již považovány za zastaralé řešení a nevyhovují požadavku pro častější odečty.
Manuální odečty, kdy je nutné ve stanoveném termínu vstoupit do bytu a zapsat hodnoty spotřeby, představují dnes již překonaný způsob. To samé se týká pochozích rádiových odečtů, kdy se často dům odečítá ze společných prostor, ale z důvodu rostoucího počtu zabezpečených domů před nezvanými návštěvníky není jednoduché se do domu dostat. Pro odečty spotřeb stále více domů využívá technologie, umožňující automatické dálkové odečty.

V čem jsou dálkové odečty pomocí inteligentních sběrnic výhodnější?

Výhodou dálkových odečtů je, že pro odečty spotřeby vody již není potřeba vstupovat do bytů, jelikož vše probíhá automaticky rádiově. Díky tomu jsou údaje o spotřebě odesílány a zaznamenávány průběžně po celý rok.
Dálkové odečty jsou přesnější, zvyšují komfort uživatelům bytů a eliminují chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji. Existence rádiového systému usnadní odečty i v případě bytů, které by uživatel z jakýchkoliv důvodů nezpřístupnil pro provedení odečtu. Dálkové odečty nabízejí též významnou možnost on-line sledování spotřeby vody.

Údaje o spotřebě vody jedenkrát ročně již nestačí

Rostoucí cena vody vyžaduje častější a pečlivější kontrolu její spotřeby – údaje v rámci ročního vyúčtování současným požadavkům již nestačí. Častější informovanost o spotřebě více než jedenkrát ročně je zahrnuta také v evropské směrnici EED, která by měla být v průběhu letošního podzimu zakotvena do české legislativy.
Řešení, jak vyhovět požadavkům vlastníků domů a uživatelů bytů mít spotřebu vody průběžně pod kontrolou, je snadné. Základem je instalace vodoměru domaqua® m s rádiovým modulem. Vodoměry jsou napojeny na inteligentní sběrnici dat memonic® 3 společnosti ista Česká republika. Tato inteligentní sběrnice dokáže najednou obsluhovat až několik set měřicích zařízení. Kombinace vodoměru s rádiovým modulem a inteligentní sběrnicí dat od společnosti ista Česká republika představuje v současnosti optimální řešení, vyhovující i podmínkám evropské směrnice EED.

Požadavkem dnešní doby je mít spotřebu vody průběžně pod kontrolou

Rádiový přenos hodnot díky vodoměru domaqua® m s rádiovým modulem napojeným na inteligentní sběrnici dat memonic® 3 nabízí možnost průběžného sledování spotřeby vody přes webový portál. To umožňuje mít spotřebu vody průběžně pod kontrolou, včetně možnosti porovnávání spotřeby mezi jednotlivými obdobími.
Nadstavbou on-line sledování je unikátní služba Detekce úniku vody, kterou v rámci svých komplexních služeb monitoringu a rozúčtování spotřeby vody a tepla nabízí společnost ista Česká republika.
„Služba Detekce úniku vody upozorňuje jak správce budov, tak i jednotlivé uživatele bytu v případě, kdy je vyhodnocena neobvyklá spotřeba, která může znamenat nežádoucí únik vody. Upozornění jsou zasílána pomocí SMS zpráv nebo e-mailu a může zabránit extrémním únikům vody,“ vysvětluje David Samek ze společnosti ista Česká republika. Užitečná služba tak dokáže podchytit kapající kohoutek, protékající toaletu a další nechtěné úniky vody a uživatelům bytů tak ušetřit nemalé peníze.

ista Česká republika s.r.o.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
tel.: +420 296 337 511
e-mail: ista@ista.cz
www.ista.cz