V mezidobí vznikla další vědecká studie (EwWalt) o decentrálních větracích systémech se střídavým provozem. Tuto studii financovanou z veřejných prostředků prováděla v letech 2016 – 2018 vysoká technická škola RWTH v Aachenu (Německo) ve spolupráci s výzkumnou společností HLK Stuttgart a s ITG Institutem pro technické vybavení budov v Drážďanech.
Vzhledem k mnoha přednostem vztahujícím se k instalaci, použití či flexibilitě při plánování, každoročně nadprůměrně stoupá poptávka po těchto systémech. V letech 2014 až 2018 zaznamenali systémy se střídavým provozem nárůst větší než 100 %. V Německu zaujímají v současné době decentrální větrací systémy největší podíl na trhu s větracími systémy pro domácnosti.
Studie EwWalt (Energetické hodnocení decentrálních řízených větracích systémů se střídavým provozem) by měla shromáždit poznatky k systémům se střídavým provozem a předložit nové možnosti k jejich normativnímu posuzování. Mimo jiné jsou v této studii důležité poznatky, dokládající na základě simulací CFD, že efektivnost větrání a základní způsob funkčnosti přístrojů jsou jednoznačně srovnatelné a na stejné úrovni s jinými stávajícími „typickými“ větracími systémy (například centrálními větracími systémy).
Studie se také zabývá vlivem tlaku větru na decentrální větrací systémy. Bylo zjištěno, že se za určitých podmínek může do jisté míry dojít k ovlivnění funkčnosti těchto systémů. InVENTer, konstruktér prvních větracích systémů se střídavým provozem, o těchto vlivech ví již dlouhou dobu a reagoval na tuto skutečnost novým ventilátorem Xenion®. V případě větrných poryvů je využíván inteligentní větrný stabilizátor. S jeho pomocí rozpozná ventilátor Xenion® větrné poryvy a automaticky udržuje otáčky ventilátoru na hodnotách nastavených regulátorem. Nový ventilátor Xenion® proto splňuje klasifikaci S3 normy DIN EN 13414-8. Díky tomuto novému certifikovanému stabilizátoru při větrných poryvech nastavuje ventilátor Xenion® nové standardy pro ventilátory využívané v decentrálních větracích zařízeních.
Společně s novým venkovním zakončením Corner a nově vyvinutým ovládacím systémem Easy Connect se stane větrací systém inVENTer téměř neviditelným.
Kompletní studii nebo pouze její shrnutí lze bezplatně vyžádat na: A-INVENT s.r.o., Husovo náměstí 148, Horažďovice, e-mail:
info@inventer.cz, aktuálně je tato studie ale k dispozici pouze v němčině a její shrnutí také v angličtině.