Úroveň znalostí technických řešení v profesi ZTI bohužel trvale klesá. Školy dávají přednost výuce teoretických dovedností typu energetických štítků. Dosud jsem nepřišel na souvislost mezi zásobováním vodou, odkanalizováním objektu a energetickým štítkem. Každý člověk si přece odebere tolik vody, na kolik mu stačí jeho příjem a hlavně kolik mu umožní odebrat vody zdroj, na který je připojený. Počet obyvatel ovládaných zelenou fantasmagorií se podle veřejných vyjádření zvětšuje, na druhé straně si lidé doma umývají zuby za současného vytékání vody do umyvadla.
Prováděl jsem průzkum v administrativní budově, kde byl problém s teplotou vody u některých výtoků. Umyvadlo bylo v každé kanceláři a na konci chodby u hygienických místností byla kuchyňka. Ptal jsem se, jak ráno postupuje sekretářka po příchodu do práce. Odpověď zněla: „Ráno přijdu do kanceláře a pustím vodu, než se převléknu, začne téci studená.“
Kolik tohle plýtvání vodou stojí? Proč se zelení neozývají? Odhad odběru vody pro tento případ:
3 min × 0,15 l/s ~ 27 l ~ 2× denně × 300 dní ~ 16,2 m³/rok ~ asi 1300 Kč/rok na jednom pracovišti! Zelený úděl, sucho a energetický štítek dostávají co proto! Cena zbytečně vypuštěné vody za rok dosahuje 1/5 až 1/3 investičních nákladů na vnitřní vodovod (u velmi špatně navržených systémů je i vyšší – nevhodně navržený systém rozvodů, nedostatečná tepelná izolace potrubí). Provozní náklady na vodu (a na teplou obzvlášť) se při výběrovém řízení vůbec neberou v úvahu energetickým štítkům navzdory (potřeba vody se v nich totiž nedá zahrnout)!
MaRem vzývaná modla termodezinfekce stojí ještě víc, včetně produkce tolik zatracovaného CO2! Správně prováděná termodezinfekce vnitřního vodovodu spočívá nejen v přehřátí soustavy TV ale i v propláchnutí každého výtoku horkou vodou. US CDC (Center for Disease Control and Prevention) doporučuje termickou dezinfekci při 71 °C s proplachem výtoků ze sítě 5 min. Objekt se 40 výtoky potřebuje pro termickou dezinfekci 40 × 0,15 l/s × 300 s × 55 týdnů ~ asi 99 m³/rok horké vody. Cena TV se pohybuje v rozmezí 180 – 300 Kč/m³ vody. Termická dezinfekce tedy stojí ročně pro daný objekt 17 820 – 29 700 Kč. Náklady se navíc zvyšují o potřebné zvýšení teploty vody před zahájením procesu, o její následné ochlazení na provozní teplotu vody (55°C) a obtížně vyčíslitelné náklady na mzdy. Celé toto množství vody bez užitku odtéká do kanalizace. Velmi důležitou podmínkou pro použití tohoto systému dezinfekce vnitřního vodovodu je takové zajištění provozu vnitřního vodovodu během dezinfekce, aby nedošlo k opaření některého uživatele objektu. V rámci dezinfekce by se měly i vyměnit nebo vyčistit perlátory, které jsou semeništěm mikrobiálního znečistění.
Energetické náklady na provoz vnitřního bazénu se sice dají započítat do energetického štítku domu, ale není žádný způsob jak porovnat jeho efektivitu. Je ekologické používat soukromý bazén jednou či dvěma osobami několikrát za týden? V ČR se už objevují zákazy napouštět bazény. Media píší o nejhorším suchu za 500 let i přes to, že letošní rok je bohatý na srážkovou vodu! Prohlubují se studny a čerpá se z nich stále více vody. Minulé civilizace vyschly prohlubováním studní.
Úpravy stavebního řízení, které se chystají v současné době, už zřejmě nebudou vyžadovat projekty TZB. Chybí učňové…(a ti, co „jako studují“ s cílem mít maturitu, budou při realizaci staveb chybět)…navíc zároveň klesá platební morálka objednatelů.
K tomu všemu se přidává Gréta, EU a všichni, co se zbláznili do „zeleného údělu“… (chci předplatit časopis)

Ing. Zdeněk Žabička