Asistenční služby Zeppelin CZ pro servis a údržbu záložních zdrojů elektrické energie

Při výpadku elektrické energie by mohly vzniknout hospodářské škody, proto je dobré zajistit dodávku elektrické energie ze záložního energetického zdroje. Ve většině případů se jedná o dieselgenerátor, doplněný zařízením pro vykrytí krátké prodlevy mezi samotným výpadkem a nástupem dieselgenerátoru (obvykle záložní zdroj UPS nebo podobné zařízení s krátkou dobou zálohování).
Dieselgenerátor je většinu času v režimu STAND-BY, tedy připraven než dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Vzhledem k tomu, že dodávka elektrické energie v České republice je velmi spolehlivá, dieselgenerátor může na svou chvíli čekat řadu měsíců, nebo dokonce let. To není z hlediska provozní spolehlivosti ideální režim, protože o stavu zařízení, které je dlouhodobě pouze připraveno, příliš mnoho nevíme, pokud ovšem není pravidelně zkoušeno. Ze zkušenosti víme, že v mnoha případech je zkušební provoz opomíjen, ale jakmile k výpadku dojde, je dieselgenerátor tou jedinou bariérou, která dělí celý provoz od ponoření do úplné tmy.
Právě správná údržba a pravidelné zkoušky jsou rozhodujícími faktory pro míru spolehlivosti dodávky elektrické energie z tohoto stroje. Běžné záložní dieselgenerátory mají roční proběh 20 až 50 motohodin, převážná část tohoto času jsou rutinní starty při pravidelných kontrolách, jen zlomek času představují skutečně „ostré“ starty. Tyto stroje se tak prakticky nikdy nedožijí střední nebo generální opravy. To však neznamená, že nepotřebují servis alespoň na takové úrovni, jakou vyžadují hlavní části výrobní technologie. I s autem jezdíte na kontroly nejen podle ujetých kilometrů, ale i podle stáří vozu.
Z hlediska provozní spolehlivosti mají určitou výhodu generátory, které jsou používány i v jiných, než nouzových situacích. Mezi ně patří např. špičkování, provoz v ostrovních systémech, příp. zařazení stroje do sítě SmartGrids. Tyto stroje startují častěji a jistota jejich provozuschopnosti je tak stále ověřována. Příkladem mohou být tři dieselgenerátorové farmy o výkonu 32 MW, které byly instalovány na Slovensku původně jako pojistka pro případ omezení dodávek zemního plynu. Skutečnost je ale taková, že jsou v provozu prakticky denně.
Mezi klíčové vlastnosti dieselgenerátoru patří jeho spolehlivý start, rychlé dosažení provozních otáček a schopnost dodat do zátěže plný výkon. To je podmíněno několika faktory:
– provozuschopností startéru,
– stavem startovací baterie (napětí, kapacita, ale i stav kontaktů a kabelů),
– stavem olejové náplně (teplota, kvalita oleje a filtrů),
– stavem systému vstřikování paliva,
– kvalitou paliva.
Podmínek je samozřejmě více, těchto pět je ale pro start stroje klíčových. První čtyři souvisí s kvalitou péče o dieselgenerátor, poslední pak znamená známé problémy se „stárnoucí“ naftou s biosložkou.

Asistenční služby

Pravidelnou údržbu lze provádět v zásadě třemi způsoby:
• Sjednat si již při pořízení dieselgenerátoru Servisní smlouvu a pak už se o nic nestarat.
• Včas si objednat údržbu u autorizované firmy.
• Provádět údržbu svépomocí.
Společnost Zeppelin CZ za více než dvacetileté působení na trhu zabezpečeného napájení elektrickou energií instalovala více než 3000 záložních dieselgenerátorů nebo komplexních energocenter. Servisní péče o tuto rozsáhlou instalovanou bázi přinesla řadu poznatků a zkušeností, od logistiky náhradních dílů (sortiment, distribuce, výše zásob, příp. konsignační sklady) po alokaci servisních techniků na celém území České republiky z důvodu optimalizace dojezdových časů. Právě na základě těchto zkušeností doporučujeme uživatelům záložních zdrojů Servisní smlouvy jako nejvyšší úroveň péče o tato důležitá zařízení.
Ne každý uživatel záložního zdroje tuto možnost využije. Zejména uživatelé dieselgenerátorů menších výkonů nebo uživatelé, kteří provozují objekty a technologie přímo nesouvisející s kritickou infrastrukturou, by uvítali jednodušší řešení, které by správně podpořilo provozuschopnost jejich záložního zdroje. Pravidelné provádění profylaktických prohlídek v rámci preventivní údržby v kombinaci s pravidelnou kontrolou stavu a kapacity baterií záložního energetického zdroje totiž zajišťuje maximální provozuschopnost a omezuje na minimum riziko náhlých a neočekávaných poruch.

Společnost Zeppelin CZ nabízí ucelený program preventivní údržby a servisu záložních dieselgenerátorů, tzv. asistenční služby. Za pravidelný roční paušální poplatek získá uživatel garanci pravidelné odborné profylaktické prohlídky, jistotu havarijní opravy v nejkratším možném čase a zároveň 24/7 kontakt na dispečink servisu Zeppelin CZ. Administrativně je proces velmi jednoduchý a jeho realizace také. Záložní zdroj je v péči odborné firmy, a tím se zvyšuje celková spolehlivost jeho provozu i doba životnosti.
Důležitou součástí asistenční služby Zeppelin CZ je služba vyhodnocování laboratorních vzorků motorových olejů (S.O.S.™ – Scheduled Oil Sampling), která optimalizuje výměnu náplní oleje a výměnu náhradních dílů v olejovém a sacím vzduchovém systému. Tato služba se provádí vždy v rámci profylaktické prohlídky. Rozbor vzorků olejů se provádí v centrální laboratoři Zeppelin CZ v Modleticích, a zahrnuje nejen kontrolu kvality oleje, ale také obsah otěrových kovů, příp. dalších nežádoucích látek v motorovém oleji. Tato analýza pomáhá predikovat budoucí poruchy a včas je odstranit. Tuto službu poskytuje Zeppelin CZ jako jedna z mála firem v České republice.
Asistenční služba Zeppelin CZ zahrnuje práci a jízdu servisního mechanika na místo, provedení zásahu a likvidaci odpadů ze servisní činnosti. Cena neobsahuje dodaný použitý materiál (oleje, maziva, díly, vzduchové filtry). Pro asistenční službu Zeppelin CZ však platí speciální ceníky náhradních dílů s výraznou slevou.
V rámci prohlídky jsou provedeny všechny potřebné opravy a nezbytné korekce nastavení stroje na předepsané hodnoty. Součástí preventivní údržby je i kontrola stavu a měření kapacity baterií záložního zdroje, která zajišťuje maximální ochranu před neočekávanou poruchou v důsledku závady baterií.
Asistenční službu poskytuje Zeppelin CZ uživatelům dieselgenerátorů Caterpillar, Olympian, FG Wilson a dalším s motory Perkins.

Servisní smlouvy

Pro záložní zdroje elektrické energie, které zabezpečují provoz kritických objektů a technologií, zůstávají i nadále nejlepším řešením Servisní programy Zeppelin CZ. Tyto programy představují ucelený soubor produktů, který garantuje nezbytnou podporu pro provoz systémů zabezpečeného napájení a jejich pravidelnou údržbu.
Jistota zákazníka, že o jeho systém zabezpečeného napájení bude vždy řádně postaráno, je založena na těchto základních principech:
• Pravidelná preventivní údržba záložního energetického zdroje.
• Pevně definovaná doba nástupu servisního technika k servisnímu zásahu. Protože doba odstranění poruchy je závislá na její povaze, je v případě rozsáhlé poruchy k dispozici náhradní záložní zdroj dodaný prostřednictvím půjčovny The Cat Rental Store.
• Pravidelné vyhodnocování laboratorních vzorků motorových olejů (služba S.O.S.™).
• Telefonická podpora (servisní linka a telefonická asistence).
• Nepřetržitá servisní pohotovost 24 hodin denně a 365 dní v roce s možností nástupu servisního technika v mimopracovní době, v sobotu, v neděli i o svátcích podle zvoleného Servisního programu.
• Komplexní revize stavu záložního energetického zdroje po domluvené době od uvedení záložního zdroje do provozu včetně vypracování písemného protokolu (součástí prohlídky je posouzení stavu zdroje, vypracování protokolu a doporučení pro další provozování s přihlédnutím k morální životnosti a aktuálnímu stavu zařízení).
• Pravidelné proškolování personálu zákazníka a přístup k aktuální dokumentaci.
Podle zvoleného Servisního programu je poskytována sleva na sazby za práci a dopravu techniků, sleva na náhradní díly a celková sleva při větším počtu strojů pod servisní smlouvou.
Více na www.zeppelin.cz.