Je někdy až neuvěřitelné s jakou lehkostí podceňujeme hydroizolační opatření ve vlhkých prostorách. Jen málokdo si uvědomuje, proč řešíme hydroizolace v koupelnách, bazénech, sprchách a dalších prostorách, které jsou namáhány vlhkostí. Naučili jsme se řešit těžké hydroizolace působící na stavební konstrukci vlivem zemní vlhkosti nebo na střechách. Ostatní, až na výjimky podceňujeme nebo obcházíme. Tento stav je způsoben mnoha okolnostmi. Abychom lépe definovali rozhraní mezi instalatérem a obkladačem a vyhnuli se problémům s montáží a odpovědností byla vyvinuta noví těsnicí sada, pomocí které lze instalaci provést bez poškození dlaždic a poškození prosakující vodou.
Oblast hydroizolací je velmi komplikovaná a má mnoho příčin. Jednou a možná zásadní je nepořádek v Českých technických normách pro hydroizolace všech částí budov a především jejich nesystémovost, protože nemáme normy pro hydroizolace v interiéru nebo pro bazény. V důsledku toho nemají potřebné informace investoři, projektanti a v poslední míře i řemeslníci – instalatéři a obkladači, kteří jsou poslední v řetězci a odpovědnost za řádné provedení mnohdy padá na ně.

V zásadě rozlišujeme hydroizolace pod keramickými obklady a dlažbami tyto druhy:

  • kapalné (cementové, disperzní nebo na bázi reaktivních pryskyřic),
  • fóliové (membrány, manžety),
  • deskové (kombinace konstrukčních desek s hydroizolační vrstvou).

Normy na provádění vnitřních hydroizolací se zpřísňují s ohledem na zábranu škod způsobených vlhkostí. Především dřevostavby, konstrukce ze sádrokartonu nebo plynosilikátů jsou citlivé na vlhkost. Výrobci na trh přinášejí nové výrobky, které jsou určeny pro řešení nejrůznějších typů hydroizolačních opatření a je potřebné seznamovat nejen řemeslníky, jak je použít, ale i investory s ohledem na zajištění bezpečnosti objednaného díla… (chci předplatit časopis)

Dr. Eduard Justa