Na stránkách odborných časopisů stejně jako při řadě vzdělávacích akcí se poslední dobou řeší mimo jiné otázka, zda při práci elektrotechniků je nutné zvládat otázky právní – legislativu a nakolik by měl být elektrotechnik i právníkem. Odpověď není zcela jednoduchá, protože odborné činnosti zejména v souvislosti s podnikáním navazují na celou škálu legislativních ustanovení mnoha oblastí práva. Vzhledem k zásadě, že neznalost zákona neomlouvá, je vhodné věnovat i při ryze technických činnostech pozornost alespoň obecně platným předpisům a jejich ustanovením. Někoho to možná překvapí, ale jde o projektování, stejně jako o montážní a dodavatelské práce a v neposlední řadě o revize elektrických zařízení.
V minulosti byla problematice právních ustanovení věnována minimální pozornost, možná i proto, že to okolnosti nevyžadovaly. V současnosti se podmínky změnily a to z mnoha důvodů. Jednak je to nadprodukce nejrůznějších regulačních ustanovení v předpisech různé právní síly, kdy jejich kvalita je značně proměnná a následují je mnohé změny, které jsou nejednou v podobě přílepků ke zcela odlišným předpisům. Podceňovat není dobré podchycení všech údajů od ujednání o technické činnosti,… (chci předplatit časopis)