Předtím než je rozhodnuto o typu větracího přístroje, mělo by být známo jaké individuální požadavky na větraní daný stavební projekt požaduje. Často se větrací přístroje srovnávají pouze z hlediska výkonu nebo stupně zpětného zisku tepla.
Dalším důležitým aspektem je kromě již zmiňovaných parametrů také hluk. Větrací zařízení a přístroje, jak je obecně známo, jsou osazeny ventilátory, které vytvářejí určitý hluk. Také přes otvory pro větrací zařízení je do vnitřních prostorů přenášený venkovní hluk, což může být velice nepříjemné a rušivé. Obecně lze říci, že hlučnost ventilátorů (tedy zvuk vydávaný samotným ventilátorem), by neměla v interiéru přesáhnout hodnoty 25 až 30 dB(A), a to měřeno ve vzdálenosti 1 metr od větracího přístroje. Nejlepší decentrální větrací přístroje při tom ještě dosahují normalizovaného rozdílu úrovně hluku (= hluk, který přichází větracím přístrojem z venkovního prostředí) pod 50 dB, aniž by bylo použito dalších akusticko-izolačních doplňků.
Klid je v domově přinejmenším stejně důležitý jako čerstvý vzduch. Trvalé znečištění vnitřního prostředí hlukem má negativní dopad na zdraví lidí. Proto je velice důležité se dopředu informovat, o možném narušení ticha v interiéru, které může být způsobeno provozem větracího přístroje.
Každý prodejce větracích přístrojů by měl do detailu zodpovědět následující otázky: Jak velký hluk vzniká při samotném provozu větracího přístroje? Jak daleko od větracího přístroje byla měřena jeho hlučnost a při jakém stupni výkonu? Jsou údaje uváděné výrobcem přezkoušeny a certifikovány? Jak se chovají ventilátory větracího přístroje při silném větru? Kolik hluku z venkovního prostředí převádí větrací přístroj do interiéru? Má prodejce ve svém portfoliu nějaké další doplňky pro akustickou ochranu, které lze v případě potřeby i dodatečně nainstalovat do větracích přístrojů?

Odborníci v oblasti vzduchotechniky ostatně doporučují zohlednit při plánování větracího systému skutečnost, že větrací přístroje nebudou puštěny na 100 % svého výkonu. Často se stává, že je z důvodu finanční úspory naplánován menší počet větracích přístrojů, než je nutné k plnohodnotnému větrání. Tyto přístroje musí být poté puštěny na plný výkon, aby bylo dosaženo požadované výměny vzduchu. Vyšší stupeň výkonu, ale zároveň znamená i vyšší hlučnost přístroje, proto jsou větrací zařízení často v praxi uživateli manuálně nastavovány pomocí regulátoru na nižší výkonnostní stupeň – čímž není umožněna dostatečná výměna vzduchu a hrozí zvýšení vzdušné vlhkosti, jelikož dochází k vypnutí předprogramovaných režimů zabraňujících kumulaci vzdušné vlhkosti a původní účel větracího systémů umístěného v obytných prostorech nemůže být splněn.
Stejně tak se doporučuje, aby byl u prodejce k dispozici k možnému předvedení aktuální model větracího přístroje. Tak může být takzvaně „live“ zjištěno, zda působí zvuky vydávané ventilátorem rušivě či jsou naopak tiché a neruší svým provozem posluchače.
inVENTer® GmbH, jeden z předních výrobců a zároveň také vynálezců decentrálních větracích systémů, publikoval o problému hlučnosti informativní brožuru. Tato brožura je k dispozici ke stažení v českém jazyce na https://www.inventer.cz/prospekty.

Více na stránkách www.inventer.cz.

Odtahový ventilátor AVIANT získal prestižní cenu Reddot award za rok 2019

  • zlepšuje základní větrání především sociálních prostorů
  • umožňuje kontinuální odvětrávání (redukuje vlhkost a pachy z místností s nadměrnou vlhkostí)
  • lze ovládat pomocí přehledného ovládacího pole přímo na ventilátoru, nebo pomocí chytrých mobilních telefonů přes bezplatnou aplikaci.

Je vybavený časovým doběhem, časovým zpožďovačem, vlhkostním senzorem, světelným senzorem a jako první odtahový ventilátor disponuje také pachovým čidlem.