Společnost BONEGA překvapila trh novinkou v podobě bezbateriového SMS signalizátoru. Dá se charakterizovat slovy: v jednoduchosti je krása. Mezi hlavní přednosti patří vysoce univerzální využití, spolehlivý bezbateriový provoz, velmi jednoduché nastavování v jakémkoli jazyce a celosvětově univerzální SIM karta s minimální životností 10 let.
Téměř každý z nás asi zažil situaci, kdy jsme se dozvěděli o výpadku nějakého spotřebiče (čerpadla, mrazničky, závlahy, technologie atd.) příliš pozdě. Díky včasné informaci by se tak dalo předejít haváriím a následným větším škodám. Mnohdy by nás také zajímalo, že se v provozu ke kritickému stavu teprve blíží (poruchy izolace, havarijní hladina, nízké zásoby, atd…). Navíc díky promyšlenému systému komunikace dokáže informovat i o situaci, kdy dojde k totálnímu výpadku energií, včetně výpadku záložních zdrojů.
Signalizátor nachází využití od domácností, přes zemědělství, průmysl až po samotnou energetickou síť.

SMS signalizátor dokáže monitorovat:

  • stavy v šesti elektrických obvodech, a to nejen stavy vypnuto či zapnuto, ale i to, zda napětí nedosahuje nebo přesahuje hraniční hodnotu (podpětí či přepětí), nastavitelnou v rozsahu 24 V až 250 V AC,
  • překročení hranice teploty v okolí signalizátoru, nastavitelnou v rozsahu od 0 °C do +50 °C.

Výhodné přímé připojení:

  • na možných šest vstupů do signalizátoru se připojují přímo fázové vodiče jednotlivých sledovaných obvodů,
  • není tak potřebný žádný mezičlánek.

Výstupní informace a přenos dat:

  • předáním krátkých textových zpráv formou SMS,
  • jednu zprávu lze odeslat současně i více uživatelům,
  • text zpráv si vytváří konečný uživatel,
  • zprávy mohou být vytvořeny v jakémkoli jazyce.

Dosavadní SMS signalizátory většiny výrobců jsou konstruovány tak, že zprávy jsou odesílány ze signalizátoru přímo přes sítě mobilních operátorů k uživateli. To obvykle velmi komplikuje konfiguraci a omezuje provozní využitelnost.
Unikátnost konstrukčního řešení BONEGA je v tom, že signalizátor komunikuje nejprve se serverem, ten vygeneruje příslušnou SMS a odešle ji uživateli, či uživatelům i na několik telefonních čísel současně.
Komunikace signalizátoru se serverem probíhá pravidelně, hlášení o stavu sledovaných veličin server dostává ve dvouminutových intervalech. Jakmile zaznamená změnu veličiny, kterou má podle konfigurace sledovat, vygeneruje textovou zprávu a odešle ji na mobilní zařízení uživatele.

Konfigurace

Nastavování se realizuje jen velmi snadno na dálku přes webovou aplikaci. Tedy bez nutnosti zasílání komplikovaných konfiguračních SMS nebo připojení signalizátoru k PC, jako u jiných výrobců.
Signalizátor je třeba před použitím konfigurovat, tzn. nastavit veličiny či stavy, které má sledovat, a jejich hraniční hodnoty. Pro snadnou konfiguraci byla vytvořena speciální webová aplikace www.signalizator.cz. Aplikace tak umožňuje velmi praktické dálkové ovládání a nastavování signalizátoru, jakékoli jazykové verze textových zpráv, stejně jako „dobíjení“ kreditů pro SMS. Součástí aplikace je také kompletní historie odeslaných SMS.

Celosvětově univerzální SIM karta a platby za SMS

Součástí SMS modulu je speciální SIM karta umožňující provoz po dobu minimálně 10 let. Obrovskou výhodou je, že se dokáže připojit k síti kteréhokoliv nejsilnějšího mobilního operátora ve svém okolí a to téměř kdekoliv na světě (není tedy vázána na konkrétní zemi či operátora).
V ceně nového signalizátoru je určitý počet (kredit) SMS, kredit lze doplňovat tzv. dobíjením. Limit nakoupených SMS se vztahuje na celý uživatelský účet, tj. na všechny používané SMS signalizátory, které si uživatel vede pod svým účtem (ne pouze pro jeden signalizátor). To pak výrazně usnadňuje provoz. Cena za jednu SMS se různí podle zvoleného nabídkového balíčku. Jakmile uživateli dochází limit SMS, obdrží upozornění předvoleným e-mailem. Tato možnost sloučení všech zařízení pod jeden účet zjednodušuje technickou práci i administrativu – oproti podobným zařízením, kde je třeba platby řešit zvlášť pro každý modul podle tarifu zvoleného operátora.

Záměrná absence záložní baterie

Cílem takového řešení bylo přinést řadu uživatelských výhod pro spolehlivý a bezúdržbový provoz. V případě výpadku napájení signalizátoru se přeruší pravidelná (minutová) komunikace signalizátoru se serverem. Server neobdrží očekávaná hlášení a vyhodnotí situaci tak, že vygeneruje a odešle uživateli SMS upozornění o přerušeném napájení.
V zařízeních jiných výrobců je záložní baterie zpravidla nezbytná – se všemi nevýhodami, které to přináší. Životnost a kapacita baterie zde zásadně limituje spolehlivost celého zařízení a její výměna je spojena s velkými provozními náklady. Navíc přítomnost baterie v elektrickém zařízení přináší za určitých podmínek potenciální riziko výbuchu a požáru. Narušený obal vybité baterie obvykle umožní únik chemicky rizikových látek, což by mohlo ohrozit samotný signalizátor nebo další zařízení.

Napájení

SMS signalizátor BONEGA je napájen přímo z běžné elektrorozvodné sítě napětím v rozsahu 190 V až 250 V AC (L–N). Přístroj nepotřebuje předřazenou nadproudovou ochranu, protože neslouží ke spínání dalších spotřebičů. Pro svou vlastní ochranu má vnitřní jištění pomocí varistorů a tavných rezistorů. Jeho vlastní spotřeba je 2 W.

Mechanické provedení

Přístroj je určen k montáži na lištu DIN. Jeho rozměry jsou 36 × 98 mm, na liště tedy potřebuje místo „dvou osmnáctimilimetrových modulů“. Má odnímatelnou anténu pro případ, že by ji bylo třeba z důvodu lepšího signálu nahradit anténou s koaxiálním kabelem a tu pak umístit vně např. plechového rozváděče.

Instalace:

A. Osoba způsobilá nainstaluje modul podle přání zákazníka a zapojí až šest příslušných vstupů.

B. Při montáži vyplní samolepicí štítky, do kterých napíše výrobní číslo SMS modulu a doplní popis zapojení jednotlivých svorek. Jeden štítek se nalepí do rozváděče a druhý se předá uživateli.

C. Uživatel spustí webovou aplikaci www.signalizator.cz, podle štítku zadá výrobní číslo modulu a opíše zapojení vstupů (např. 1 = mraznička, 2 = klimatizace, 3 = výtah, 4 = zásobník, 5 = plynový kotel, 6 = závlaha). U každého vstupu je možné nastavit sledování sepnutí, vypnutí i detekci podpětí.

D. Uživatel má možnost zadat pro každý vstup text konkrétní zprávy a přiřadit jedno či více telefonních čísel, na které se má zpráva poslat.

E. Uživatel má možnost nastavit také SMS, která bude odeslána, jestliže se modul odmlčí či zapne po výpadku napájení.

F. Uživatel má možnost nastavit SMS, když dojde k překročení nastavené hranice teploty v okolí signalizátoru, atd.

Příklady použití:

Samoobslužné výdejní automaty, dobíjecí stanice elektromobilů, provzdušňování vody v rybnících, studny, výtahy, čerpání ropy, vysílací věže, topná zařízení, výpadky motorů, chaty a chalupy, poruchy izolace, solární systémy, distribuční sítě, havarijní hladina, chladicí zařízení, měření a regulace, bioplynové stanice, elektrické ohradníky, kejdové hospodářství, návaznost na automatické nahazovače jističů, přečerpávací stanice, zabezpečovací systémy, čistírny odpadních vod, zavlažovací technologie, regulační systémy skleníků.

Další informace o signalizátoru na www.signalizator.cz.

Technická podpora:
Ing. Roman Hudeček
roman.hudecek@bonega.cz
mobil: 603 542 347