Základní předpis navrhovaný k revizi

TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách:

a) V roce 2013 provedena Změna 1, nově v příloze grafy pro přívod spalovacího vzduchu přes otvor v obvodové stěně a větracím potrubím – VUT v Brně, Doc. Ing. Rubina, Ing. Vrána. Současně byla provedena řada drobných úprav v článcích na rozvod, zkoušení domovních rozvodů a umístění spotřebičů. Vydáno konsolidované znění TPG.

b) V roce 2017 studie s VŠCHT, Doc. Ing. Václavem Kozou, CSc. Ověření platnosti a návrh nových koeficientů současnosti podle TPG 704 01.

c) V roce 2019 podán návrh ČSTZ a CTI na provedení sjednocení požadavků na rozvody plynu v budovách v rámci jednoho přehledného a komplexního předpisu pro tuto oblast Odběrných plynových zařízení.

Související předpisy pro realizaci revize předpisu

a) TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

b) TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest.

c) TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.

d) TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu.

e) ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky.

f) ČSN EN 15266 Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar.

g) TPG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů.

Odůvodnění sloučení předpisů

V současné době platí pro oblast odběrných plynových zařízení v budovách celá řada předpisů, které stanovují duplicitní a v řadě případů i rozporné požadavky. V praxi často dochází k situacím, kdy v jednom objektu je použito více materiálů pro rozvod plynu a tato skutečnost vyžaduje pro prováděcí subjekty z řad projektantů, montážních firem, revizních techniků, pracovníků servisních organizací a provozovatelů OPZ aplikovat řadu dalších základních předpisů pro prakticky stejný rozsah OPZ…(chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení