Pachatel zapříčinil dne 9. 7. 2018 v době od 20:18 do 20:35 hod u obytného domu vznik požáru plynovodní přípojky v pilíři hlavního uzávěru plynu za panelovým věžovým domem, přičemž požárem došlo k poškození plynovodní přípojky, pilíře hlavního uzávěru plynu, fasády domu, plastového okna k technické místnosti v přízemí domu a k poškození skleněné výplně drátoskla v kovové konstrukci balkonu v 1., 2. a 3. patře tohoto domu.
Při zásahu byla Hasičským záchranným sborem ve sklepních prostorách tohoto domu naměřena koncentrace zemního plynu v hodnotě 3,1 % obj.
Po tomto zjištění došlo následně k evakuaci celkem 36 osob z domu bez nutnosti nasazení dýchacích přístrojů. Ke smrti ani k újmě na zdraví nedošlo.

Otázky k šetření události a výsledky šetření

1. Na základě předložené dokumentace provést popis plynového zařízení v místě požáru

V daném případě se jedná o plynové zařízení, sestávající z nízkotlaké plynovodní přípojky PE 100 rozměru ø 63 mm černé barvy se žlutým pruhem. Vedení plynovodní přípojky je řešeno se signalizačním vodičem pro případnou identifikaci uložení potrubí.
Plynovodní přípojka je zavedena do zděného pilíře z cihel o rozměru šířka 98 cm, hloubka 61 cm a výška 120 cm.
Ve vnitřní části pilíře je ze zadní stěny vedena kovová ocelová trubka DN 50.
Přívodní potrubí PE ø 63 mm bylo poškozeno požárem a v době ohledání bylo ukončeno u podlahy pilíře.
V pilíři pokračuje potrubí přechodovým spojem ISIFLO s kovovým držákem a dále s kulovým kohoutem DN 50, který slouží jako hlavní uzávěr plynu odběrného plynového zařízení pro objekt čp. 701.
Podle předané dokumentace by se mělo jednat přechodku R1 T 110 ze závitového na bezzávitový spoj potrubí. Z jedné strany má vnější trubkový závit, z druhé strany je osazena ISIFLO systémem pro bezzávitové připojení plastové PE trubky stejné dimenze… (chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení