Při pracích na plynovodu došlo k úniku plynu ze středotlakého (STL) plynovodu DN 500 v důsledku vytržení plynového potrubí z Gibaultovy spojky.
Události předcházelo zahájení, příprava opravy a uzavření uzávěru DN 500. Poté bylo provedeno navrtání a osazení stoplu a odtlakování a odplynění plynovodu.
Následně byl proveden výřez potrubí a sestavení nového potrubí PE 315 ve výkopu. Posléze bylo provedeno kompletní svaření PE potrubí, propláchnutí plynovodu, zavaření svarů na ocelovém potrubí a provedeny izolace.
K vytržení potrubí z Gibaultovy spojky došlo vlivem teplotní roztažnosti použitého PE potrubí.

Teplotní roztažnost materiálu PE

Teplotní roztažnost polymerů

Teplotní roztažnost je jedna z nejvíce sledovaných vlastností polymerů. Bývá totiž o řád vyšší než u kovů (viz následující tabulka), a to velmi ovlivňuje konstrukci polymerních dílů, neboť je příčinou jejich rozměrových i objemových změn způsobených změnou teploty.
Koeficient teplotní roztažnosti α u plastových a kovových materiálů
Teplotní roztažnost závisí zejména na:
– druhu polymeru a jeho struktuře (nejmenší bude u tuhých polymerů),
– typu a množství přísad (nejmenší bude u polymerů vyztužených přísadami anorganické povahy, např. skleněnými vlákny),
– orientaci makromolekul vlivem zpracovatelských podmínek (ve směru orientace je největší).
Teplotní roztažnost materiálů se obvykle určuje jako koeficient délkové teplotní roztažnosti (α) a stanoví se z počáteční délky zkušebního tělesa (L) a jejího přírůstku (ΔL) v důsledku zvýšení jeho teploty v daném teplotním rozmezí (ΔT = T2 – T1). Protože je tento koeficient teplotně závislý, udává se i rozmezí teplot, pro které platí… (chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé
se specializací plynové zařízené
(topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení