Poptávka po nových bytech každým rokem roste, stejně tak se vylepšují standardy nových bytových domů. Velkým tématem v hlavách projektantů je zdravé bydlení a nízká energetická náročnost bydlení. Zejména u nízkoenergetických a pasivních domů se čím dál více prosazuje kontrolované větrání, jež má zabezpečit zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Vedle funkce, kterou má takové zařízení plnit, je stejně důležitá ekonomika provozu. Společnost REHAU, která se problematice energetických úspor věnuje ve všech svých komoditách, nabízí vylepšení řízeného větrání s pomocí jednoduché ale velmi účinné technologie zemního tepelného výměníku AWADUKT THERMO. V principu se jedná o možnost předehřátí venkovního vzduchu v zimních měsících a naopak ochlazení v letním období.

AWADUKT THERMO využívá tepelnou energii ze země

REHAU AWADUKT THERMO je zařízení, které využívá schopnosti akumulovat energii země a předávat ji nasávanému venkovnímu vzduchu, který následně proudí a je rozváděn speciálním potrubím do objektu. Pokud je venku zima, pak jej teplo ze země předehřívá, a pokud je venku horko, naopak jej ochladí. Dovnitř objektu se tak dostane předpřipravený, navíc hygienicky čistý a čerstvý vzduch. Potrubí je uloženo do hloubky přibližně 1,5 až 2,5 metru. Čistotu vzduchu zajistí jednak vstupní hrubý a jemný pylový filtr, a jednak speciální potrubí REHAU z polypropylenu opatřeného antimikrobiální úpravou vnitřního povrchu (s příměsí stříbra). Návrh řešení musí vypracovat odborný projektant, který by měl brát v úvahu potřebný objem nasávaného vzduchu, klimatické podmínky v dané lokalitě a průměrnou teplotu v dané hloubce země. Všechny tyto proměnné ovlivňují nastavení celé soustavy. Aby se vzduch stihl ve výměníku předehřát, respektive ochladit, musí proudit stálou rychlostí, která by neměla přesáhnout 2,5 až 3 metry za sekundu. V systému je zapotřebí nezapomenout na správné umístění odvodu kondenzátu, aby nedocházelo k šíření bakterií, hnilobě a zápachu. Proto má také potrubí spád (min 2 %) a v nejnižším bodě je umístěna kondenzační šachta. V případě potřeby může být v systému více takových šachet. U podsklepených objektů je situace jednodušší, neboť se speciální tvarovka na odvod kondenzátu umisťuje do sklepa.

Nasávaný vzduch do systému hned na začátku prochází prachovým nebo pylovým filtrem

Funkci předávání chladu a tepla nasávanému vzduchu u systému AWADUKT THERMO ukazuje nákres v létě a v zimě

Modré potrubí AWADUKT Thermo od REHAU s antibakteriální úpravou vnitřního povrchu

Potrubí AWADUKT THERMO se instaluje přímo do země a neobsypává se pískem s ohledem na přenos energie. Je proto vyráběno ze silnějšího materiálu, který spolehlivě odolá zatížení (až 10 kN/m2). Potrubí musí být současně pevné i v podélném směru, aby nedocházelo ke kopírování terénu, v opačném případě by se bránilo odvodu kondenzátu. Systém zemního tepelného výměníku REHAU AWADUKT THERMO má své nesporné výhody v podobě čistého vzduchu, proto je velmi vhodný pro alergiky a astmatiky, ale formou energetických úspor, neboť vylepšuje energetickou bilanci objektu a šetří náklady na vytápění. Příkladem realizace je bytový komplex SKY Barrandov v Praze 5.
Další informace načerpáte také na www.rehau.cz.

Montáž vstupu potrubí do technické místnosti

Příklad použití systému AWADUKT THERMO u obytných domů Sky Barrandov