Dnešní měřicí technika umožňuje měření průtoků v potrubí vnitřních vodovodů a jejich zaznamenávání v časovém intervalu trvajícím jednu sekundu. Průtok změřený za jednu sekundu je zároveň spotřebou vody za tento časový interval. Spotřeby vody za jednu sekundu lze sčítat a zjistit tak spotřebu vody za jakýkoliv časový interval. Přepočet spotřeb vody za různé časové intervaly na litry za sekundu umožňuje porovnání, ze kterých je patrná krátkodobost odběrových špiček ve vnitřních vodovodech. Na základě takových měření provedených na vnitřních vodovodech ve více budovách je možné sestavit výpočtové vztahy pro stanovení výpočtových průtoků a spotřeb vody v budovách, potřebné pro dimenzování potrubí, návrh ohřívačů vody, zařízení pro využití srážkových vod, apod.
Měření průtoků a spotřeb vody provádíme při různých vhodných příležitostech. V roce 2019 byla provedena měření sekundových průtoků v hlavních přívodech vody do dvou bytových domů různé velikosti a ve stoupacím potrubí pro zásobování nádržkových splachovačů na WC v jednom internátě pro středoškolské studenty. V menším bytovém domě se nacházely dvě bytové jednotky a obytné podkroví. Ve větším bytovém domě se nacházelo 150 bytů. Stoupací potrubí v internátě pro středoškolské studenty zásobovalo pět nádržkových splachovačů na WC.

Měření v menším bytovém domě

V menším bytovém domě proběhlo měření od 10. 1. do 4. 2. 2019. Bytový dům má dvě nadzemní podlaží a nachází se v něm dvě bytové jednotky a obytné podkroví. Příprava teplé vody je místní v každém bytě… (chci předplatit časopis)