V tomto posledním díle seriálu o proudových chráničích se podíváme na časté dotazy, které se mezi elektrotechniky opakovaně vyskytují. Odpovědi na většinu z nich najdeme v předchozch kapitolách, ale pro lepší přehlednost zde některé informace znovu zdůrazníme. Pro zkušené revizní techniky a elektrikáře se takové opakování může zdát jako nošení dříví do lesa, ale stále přicházejí noví, mladí, perspektivní a současně nezkušení elektrotechnici, kterým tyto informace mohou pomoci.

Otázka 1: Potřebujeme do třífázové zásuvky staveništního rozváděče připojit transformátor 2 kVA s napětím 400 V na dvě fáze, třetí fáze a střední vodič nejsou zapojeny. Nebude docházet k nežádoucímu vypínání proudového chrániče při větším odběru?

Odpověď 1: Toto je obvyklý případ neúplného počtu pracovních vodičů, kdy se proudy v závislosti na použitém zapojení rozdělí nerovnoměrně mezi vodiče napájecí soustavy. Základní pravidlo říká, že pokud v obvodu za proudovým chráničem nevznikl zemní proud (reziduální proud),… (chci předplatit časopis)

Ing. František Štěpán