Pokračování z č. 6/2019

Sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem

Rozsah instalace a optimální způsob zapojení se musí vzít v úvahu již při přípravě projektu. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem je sice možné použít jeden společný citlivý chránič na začátku celé instalace, ale z praktického pohledu toto jednoduché řešení přináší mnoho nevýhod. Druhým extrémem je požadavek na použití mnoha chráničů pro každý samostaný obvod. Optimální řešení je někde mezi. Otázkou je, jaká rizika v dané instalaci při nežádoucím vypnutí vznikají.
Obr. 33 je ukázkou způsobu vhodného zapojení při sdružení více obvodů za jeden proudový chránič. Na vstupu je použit selektivní typ s citlivostí 300 mA, který zajišťuje současně i ochranu před požáry. Pro většinu zásuvkových obvodů je provedena doplňková ochrana se zpožděným proudovým chráničem (30 mA). Pokud vznikne zkrat v instalaci za jističem, kterému je předřazen zpožděný chránič (typ G s dobou nepůsobení min. 10 ms), pak k odpojení zkratu jističem dojde obvykle v čase do 10 ms… (Chci předplatit časopis)

Ing. František Štěpán