Současná nabídka výrobců proudových chráničů dovoluje vybírat ze všech možných variant typů AC, A, F, B a současně různých vypínacích charakteristik. Při volbě proudového chrániče se musí důsledně rozlišovat, jaké hledisko se sleduje a nezaměňovat mezi sebou vlastnosti, jakými je citlivost na různé druhy reziduálního proudu, která popisuje schopnost vybavení i při přítomnosti stejnosměrné složky (viz předchozí části seriálu), nebo vypínací charakteristika vyjadřující časovou závislost vybavení.

Odolnost proudových chráničů proti nežádoucímu vybavení

Požadavky na odolnost proudových chráničů proti nežádoucímu vybavení jsou přehledně popsány v ČSN
33 2000-5-53:2016 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje. Článek 531.3.2 Nežádoucí vypínání přímo uvádí, že:… (Chci předplatit časopis)