První mezinárodní norma pro skladování pelet

Odborné projektování i provedení skladu na pelety jsou důležitým základním kamenem pro bezporuchové, účinné a bezpečné vytápění peletami. V prvním čtvrtletí 2019 byla k tomuto účelu v SRN vydána nová mezinárodní norma DIN EN ISO 20023 (pozn. překl.: v ČR ČSN EN ISO 20023). Je potřebná zvláště pro podnikatele v oborech zdravotní technika, vytápění a klimatizace, protože dodavatel otopné soustavy je podle ní zodpovědný za funkci celé soustavy, včetně skladu pelet.
Jak postupovat při návrhu a provádění skladů pelet bylo v SRN po dlouhou dobu popsáno pouze v příručce Doporučení pro skladování dřevěných pelet (zkráceně Příručka pro sklady), vydané Německým spolkem pro palivové dříví a pelety (DEPV). Teprve v roce 2015 se v rámci Směrnice VDI 3464 objevily také první požadavky na bezpečnost skladování pelet.
Nyní po vydání normy DIN EN ISO 20023 vznikl první závazný standard pro bezpečné a odborné skladování dřevěných pelet, s platností jak pro soukromé, tak i průmyslové podnikatele… (chci předplatit časopis)

Ing. Antonín Chyba