Dotaz

„V bytovém domě (SVJ) došlo nedávno k situaci, kdy někdo uzavřel hlavní uzávěr plynu bez jakékoliv informace uživatelům bytů v domě.
Došlo k situaci, kdy u spuštěných spotřebičů bez dodávky plynu došlo k uhasnutí plamene.
Tato situace skýtá zejména velké nebezpečí u spotřebičů bez pojistky plamene, neboť po opětovném obnovení dodávky plynu může dojít u těchto spotřebičů, pokud nebyl uzavřen přívod plynu do hořáku, k úniku plynu do prostoru s instalovanými spotřebiči. V té době prováděli na rozvodu plynu nějakou činnost dva majitelé bytů, ale klasicky nikdo nic nepřiznal. V daném případě šlo o běžné provedení plynovodu,… (chci předplatit časopis)

Ing. Jiří Buchta, CSc.,
předseda sekce plyn ČSTZ,
soudní znalec – technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny),
ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení