Na podzim přinesl HL Hutterer lechner GmbH, Rakousko (kdo neví, tak prestižní výrobce sanitární techniky; odtoků a zápachových uzavírek pro vnitřní kanalizaci) novinky zasahující více do oboru stavebního. Jedná se o doplnění sortimentu v oblasti:
– velkokapacitních vtoků s litinovými rámy i mřížkami určených i pro zatěžované plochy;
– atikových odtoků doposud firmou HL nevyráběných a doporučených pro terasy a balkony do plochy asi 50 m2;
– lapačů splavenin určených pro dešťové svody vedené skryté ve fasádách.
Potřeba „aktivních vtoků“ neustále vzrůstá a s ní i požadavky na menší stavební výšky těles vtoků a velkou variabilitu vzhledem k umístění jak uvnitř objektů, tak i v exteriéru.
Terasové vtoky série HL3100T(H) a HL5100T(H) jsme doplnili o nástavce s litinovými rámy i mřížemi s únosností do 12,5 tuny (třída M125), tzn. přidali jsme písmeno „G“ a vznikly tak výrobky HL3100T(H)G a HL5100T(H)G,
kde „H“ znamená opční asfaltovou manžetu. Litinový rám na nástavci je v rozměru 190 × 190 mm a vtoková mříž 175 × 175 mm (obr. 1).
Tyto dvorní vtoky jsou vhodné do veřejných i soukromých prostor a doporučujeme je pro odvodnění středně velkých ploch (garážová stání, skladovací prostory, místnosti pro odpadky atd.), nebo také podlahy řešené litými asfalty. Jsou ve standardu vybaveny nezámrznými zápachovými klapkami. Předpokladem správné únosnosti je řádné obetonování nástavce pod rámem, který přenáší dál zatížení z pojezdu. Vtoky je možné kombinovat podle potřeby s izolačními soupravami a nástavci podle skladeb střešních plášťů. Je možné je použít i v konstrukcích „bez skladeb podlah“, kdy se tělesa vtoků uloží ještě před betonáží do vyarmovaného bednění a po betonáži se následně utěsní v uložené „kapse“ na stěrkovou izolaci a dokončí se instalací nástavce s litinovými pohledovými díly dolitím prostoru kolem nástavce vhodným plnivem.
V případě použití v interiérech je nutné kombinovat tělesa vtoků HL3100K, popř. HL5100K s nástavcem HL3910G a standardní vodní zápachovou uzavírkou (HL05100.7E), nebo plovákovým ZU Primus HL2100. Ten i v případě vyschnutí vody v ZU zamezí pronikání plynů z kanalizace do prostorů budovy. Jedná se o 20 let ověřený systém zápachové uzavírky s patentem od HL. I zde platí kombinatorika veškerého příslušenství jako „viz nahoře“.
Terasové domy na svažitých pozemcích jsou ideálním spojením a jsou na našem trhu hojně projektované. Bylo vždy výzvou jak odvodnit terasy na nich, nezasáhnout odtokovým potrubím do prostor spodního bytu a přitom neovlivnit tepelný komfort, statiku objektu nebo hlučnost.
Tento problém je již minulostí. Nová série atikových odtoků HL68 byla vyvinuta pro moderně řešené budovy a plochy, skladby teras a balkónů. Kromě vysoké kvality provedení výrobku se HL atikový odtok vyznačuje velkým počtem možných kombinací pro provádění různých skladeb konstrukcí na provozních plochých střechách.

Obr. 1

Obr. 2a

Obr. 2b

V závislosti na použitém hydroizolačním materiálu jsou atikové odtoky HL68P.0 nebo HL68F.0 vyrobeny s PVC nebo FPO (PP) izolační přírubou pro přímé napojení fóliových hydroizolací (obr. 2b) a odtoky HL68H.0 s bitumenovou (asfaltovou) manžetou a jsou dostupné ve standardních průměrech odtoků DN50, DN75 a DN110. Odtokové potrubí je vedeno ve sklonu 2,5 % (obr. 2a).
Volitelně mohou být tyto odtoky dodávány jako kompletní těleso odtoku (tablet a odtoková trubka) a mohou být kombinovány s nástavci a příslušenstvím podle skladeb střešních plášťů.
Odvodnění dešťových vod mimo vnější hranu objektu zejména v bytové výstavbě má tyto výhody:
• žádné oslabení tepelné izolace, méně „tepelně“ slabých míst (tepelných mostů) v konstrukci,
• v interiéru budovy není žádný hluk způsobený přenosem z potrubí do konstrukce (odpadní potrubí pro dešťové srážky je umístěno mimo budovu),
• úspora místa: žádné potrubí uvnitř budovy nebo pod stropem,
• žádné prostupy stropů, tedy žádné statické oslabení nosné konstrukce,
• varianta s efektivními náklady, méně materiálu, méně pracovního času HL atikové odtoky série HL68 se skládají ze tří různých základních prvků (těles) a mnoha různých doplňků, a jsou určeny na všechny typy střešních konstrukcí od nezateplené, ke klasické a až k inverzní skladbě střešního pláště (obr. 3 klasické pořadí vrstev, dlažba vlepovaná – stěrková hydroizolace),
• ve spojení s bodovým odtokem např. v ploše terasy lze atikové odtoky HL68 použít také jako průchodku DN75 (s těsněním HL0114D), která je těsná v prostupu atikou,
• atikové odtoky série HL68 zajistí v průběhy stavby odvedení srážek z konstrukční (provizorní) izolace po dobu stavby a dále umožní následnou kompletaci podle dané skladby střešního pláště,
• atikové odtoky série HL68 jsou praktickým prvkem pro vytvoření i např. kontrolního systému poruchy hlavní hydroizolace (obr. 4),
• stejný atikový odtok lze použít buď pro standardní gravitační odtokový systém (s běžným záchytným košem HL068.1E), nebo jako nouzový přepadový vtok podle normy ČSN 75 6760 (záchytný koš s přepadem HL068.1Safe – obr. 4a),
• dešťové odpadní potrubí lze vést i skryté ve fasádě (např. v předsazené – provětrávané fasádě) a u paty objektu napojit na lapač splavenin HL600HO, HL600NGHO s bočním připojením (obr. 5).

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 4a

Obr. 5

Vyžádejte si od nás technickou výkresovou dokumentaci (výkresy v *. xf; *.pdf ) střešních i atikových vtoků, která je přístupná na www.hl.blucina.net nebo přímo na www.hl.at (roof planer).
Rádi vás přivítáme na našem stánku (hala 5) na výstavě Aquatherm Praha ve dnech 3. až 6. března 2020 v pražských Letňanech.

Ing. Jaroslav Maňas;
techn. poradce HL Hutterer & Lechner GmbH;
Mobil:602 519 295,
manas@odtokyhl.cz