Pro požární dotěsnění větších prostupů kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček, včetně kabelových žlabů a lávek, skrz požárně dělicí konstrukci (stěnu nebo strop) se používají měkké deskové přepážky PROMASTOP®-CC nebo PROMASTOP®-I. Tyto požární přepážky jsou tvořeny jednou deskou z minerální vlny tloušťky 50 nebo 80 mm nebo dvěma deskami tloušťky 50 mm a požárně ochranným nátěrem PROMASTOP®-CC nebo požárně ochrannou stěrkovou hmotou PROMASTOP®-I. Požárně ochranné hmoty jsou aplikovány na vnější plochy desek a na všechny jejich řezné hrany a také na samotné instalace, zpravidla v délce 100 mm na obě strany od líce přepážky. Tloušťka stěrkové hmoty nebo nátěru na deskách a na běžných instalacích je zpravidla 1 mm v suchém stavu. U větších kabelových svazků a plastových chrániček (s kabely nebo bez kabelů) jsou kolem instalací z obou stran přepážky vytvořeny prstence z požárně ochranného tmelu PROMASEAL®-AG v požadované šířce a hloubce. V takových případech se požárně ochranná hmota na kabely neaplikuje. Požární odolnost měkkých deskových přepážek je až EI 120 podle typu přepážky, tloušťky, provedení a typu elektroinstalace. Uvedená řešení se na stavbách běžně používají a patří k nejpoužívanějším systémům pro prostupy elektroinstalací.

Jednou z nových a nejjednodušších možností, jak v těchto deskových přepážkách utěsnit dodatečně instalované kabely včetně plastových chrániček do průměru 21 mm, je využít požárně ochrannou kabelovou průchodku PROMASTOP®-IM CJ21. Stávající kabelovou přepážku je možné jednoduchým způsobem provrtat, do otvoru z jedné nebo z obou stran (podle tloušťky přepážky) zasunout kabelovou průchodku, propíchnout ji a protáhnout kabel nebo kabelovou chráničku. Případně lze kabelovou průchodku instalovat až po protažení kabelu (průchodku je nutné v podélném směru naříznout). Kromě kabelové průchodky není nutný žádný další materiál.

Kabelová průchodka PROMASTOP®-IM CJ21 je vyrobena z pružné grafitové hmoty, která při působení vyšších teplot pod tlakem nabývá na objemu, vytváří tepelně izolační hmotu a zabraňuje tak šíření ohně, kouře a tepla skrz prostup elektroinstalace. Průchodka obsahuje těsnění proti kouři, proto není nutné prstencovou mezeru kolem kabelů vyplňovat dalšími materiály a lze ji také instalovat prázdnou.
Kabelová průchodka PROMASTOP®-IM CJ21 byla také odzkoušena v prostupech elektroinstalací přímo v normových požárně dělicích konstrukcích – v lehkých sendvičových příčkách a masivních stropech a také v dalších nestandardních požárně dělicích konstrukcí Promat – šachtových příčkách a zavěšených podhledech. Klasifikace pro použití v těchto konstrukcích se připravují.

Výhody

• rychlá a snadná instalace,
• dodatečná instalace,
• integrované těsnění proti kouři,
• bez nutnosti uzavírání prstencové mezery kolem kabelů,
• bez nutnosti nátěru na kabelech.

Více na www.promatpraha.cz.

Jaroslav Machač, Promat s.r.o.