Při rekonstrukcích historických budov naráží investor často na problém jak dodržet na jedné straně původní vzhled domu a historické souvislosti, a na straně druhé zakomponovat do objektu moderní technologie a materiály, které současná úroveň bydlení vyžaduje. Mnohdy tyto snahy naráží také na limity památkářů. Jedním z klíčových momentů bývá nový systém vytápění. V tomto ohledu se nabízí smysluplné řešení pomocí podlahového vytápění, které lze elegantně schovat pod podlahu, čímž nedochází k narušení původního designu interiéru. Jedinou viditelnou stopou je na stěně umístěná elektronická regulace, bez které se však projekt neobejde, má-li být ekonomický a efektivní.

U podlahového teplovodního vytápění je více než kdy jindy důležitá kvalita technologie, neboť případné havárie a jejich renovace jsou finančně velmi náročné. To byl také jedním z důvodů proč společnost FRANK development při rekonstrukci secesního domu na Masarykově nábřeží zvolila za dodavatele systému podlahového vytápění firmu REHAU. Dům byl postaven v roce 1907. Secesní architektura byla tehdy celosvětovým trendem, který se příznivě podepsal také na rozvoji Prahy. Masarykovo nábřeží bylo vybráno díky své poloze a výjimečným výhledům na Vltavu a Pražský hrad pro výstavbu luxusních činžovních domů. Dnes patří nábřeží mezi historické klenoty hlavního města.
Při řešení systému vytápění bylo nutné zohlednit skutečnost, že dům nemůže být zateplen, neboť historická fasáda z pochopitelných důvodů nesnesla kromě restaurátorských prací žádný další zásah, jenž by zničil její původní vzhled. Investor i generální dodavatel museli zvolit takové řešení, aby byla budoucím nájemníkům poskytnuta maximální teplená pohoda v každém období. Proto se hlavním zdrojem tepla stalo podlahové vytápění doplněné ve vybraných místnostech o designová topná tělesa, která měla za úkol doplnit topný výkon v případě potřeby. Topné potrubí RAUTHERM S o průměru 17 × 2 mm vyrobené ze síťovaného polyetylenu typu PE-Xa se instalovalo na systémovou desku Varionova. Trubka RAUTHERM S převyšuje konkurenci nesrovnatelně vysokou pevností a odolností proti otěru, čímž se eliminuje riziko možného narušení při montáži. Horní vrstva systémové desky umožňuje bezpečnou fixaci trubek při pokládce. Po instalaci potrubí následovala realizace anhydritového potěru Knauf FE 80 Allegro. Zdrojem topného média jsou kondenzační kotle Viessmann Vitodens, které umí současně připravit topnou vodu pro podlahové vytápění s teplotou 45 °C, ale také topnou vodu pro otopná tělesa s teplotou 60 až 70 °C. K rozdělování topné vody do jednotlivých okruhů dochází v každém bytě ve společné skříni rozdělovače topných okruhů. K otopným tělesům je médium přiváděno pomocí potrubí RAUTITAN STABIL 16/20, rovněž vyrobeného ze sítěného polyetylenu PE-Xa. Potrubí jsou spojována technologií pomocí násuvné objímky bez těsnicích kroužků.
Rekonstrukce domu na Masarykově nábřeží nebyla klasickým developerským projektem, ale stavbou, u které převládala řemeslná práce s citem pro zachování každého detailu. Díky výjimečnosti lokality a historického odkazu objektu si ani nelze představit jiný přístup.
Více na www.rehau.cz

Podlahové vytápění v historickém domě bude dokonale ukryto

V tomto objektu bylo použito potrubí RAUTHERM S

Potrubí je ze siťovaného polyetylenu PE-Xa