Plán vydání – Elektroinstalatér

Zdůrazněná témata v jednotlivých číslech se týkají především veletrhů, konferencí a různých akcí, na nichž se podílíme recipročně, nebo jako mediapartneři. Jde zejména o témata jako např.: trvale udržitelný rozvoj, úspory energii, obnovitelné zdroje energie, šetrné ekologické bydlení a výstavba, ekologie v dopravě, automobilový průmysl a životní prostředí, biopotraviny a ekozemědělství, vodohospodářství, sanace škod, rekultivace a regenerace životního prostředí, odpadové hospodářství, envimanagement, společenská odpovědnost firem, certifikace, ekologická výchova a vzdělávání, ekoturistika, lesnictví, chráněné oblasti, fauna, flóra, spolupráce s EU, věda, výzkum, vývoj, nové technologie – novinky z domova i ze zahraničí atd.

Číslo: Zdůrazněné téma Redakční uzávěrka: Expedice: Veletrhy a výstavy:
         
1. Kabely a vodiče, kabelové lišty, kanály a mosty, drobný elektroinstalační materiál; pracovní pomůcky a nářadí. 7. prosince 2020 27. ledna 2021  
2. Průmyslová a domovní elektroinstalace. Bezpečnost práce. Revize el. rozvodů a zařízení. Měřicí a regulační přístroje. 3. února 2021 31. března 2021  
3. Elektroinstalační rozvody a rozváděče. Zabezpečovací a protipožární systémy. Obnovitelné zdroje energie, elektromobilita. 15. dubna 2021 25. května 2021  
4. Elektrická energie, fotovoltaika. Záložní zdroje. El. vytápění. Projektové a rozpočtové softwary pro elektrotechniky. 1. června 2021 13. července 2021  
5. Osvětlování, světelná technika. Přepěťové ochrany. EMC. Elektroinstalace v Exprostředí. 9. srpna 2021 8. září 2021 MSV Brno
FOR ARCH
6. Ochrana elektrických instalací před požáry. Bezpečnost pracovních strojů a zařízení. Systémová technika budov. 8. října 2021 16. listopadu 2021 INFOTHERMA 2022

KERMI

CONRAD

NKT