V technologických provozech se často setkáváme s příčinami, které mohou způsobit požár nebo výbuch v jednotlivých částech průmyslového zařízení.
Společnost DET-TRONICS EC má tradici v oblasti detekce plynu a požáru, integruje široký okruh plynových a požárních technologií do kompletního uceleného systému. Významné provozy chráněné detekcí DET-TRONICS EC zahrnují průmyslové chemické závody, naftová a plynová zařízení, plovoucí vrtné plošiny, čistírny odpadních vod, zařízení na výrobu polovodičů, provozy hygienické ochrany a další technologicky náročné provozy.

Hlásiče plamene

Nejnovější hlásiče UV (X2200), IR (X3301, X3302, X9800), UV/IR (X5200), Duální IR (PM5MPX) a multispektrální technologie nabízí vysoké možnosti detekce požáru s potlačením zdrojů falešných poplachů. Jedná se o průmyslové hlásiče plamene, které nabízí široké pole ochrany, větší detekční rozsah v průmyslovém a výbušném prostředí. Jsou určeny pro chemické, rafinerské, plynárenské, slévárenské, elektrárenské a další rizikové aplikace.

Detektory plynu

Masivní, provozně odzkoušené detektory pro průmyslová prostředí používající IR, akustické, elektrochemické, katalytické a polovodičové technologie detekce pro široký rozsah rizik hořlavých i toxických plynů. Například inovovaný FlexSight LS2000 (LOS) IR lineární detektor umožňuje detekovat unikající uhlovodíkové „mraky“ ve volném prostoru až na vzdálenost 120 m. PointWatch Eclipse IR bodový detektor detekuje hořlavé uhlovodíkové plyny před dosažením dolní meze výbušnosti (LEL). CGS detektory jsou určeny hlavně pro provozy s možností výskytu plynného vodíku. Detektory s elektrochemickými senzory (MOS technologií) nabízí dostupnou a spolehlivou technologii pro detekci toxických a kyslíkových plynů.

Ex hlásiče kouře a teploty

Uvedené hlásiče do výbušného prostředí rozšiřují úroveň zabezpečení v kritických místech, kde nejsou běžně použitelné hlásiče plamene nebo detektory plynu. Typ U5005 a U5015 jsou bodové hlásiče pro detekci kouře (Ex zóna G2, D22, T4). Typ U5006 je určen do vzduchotechnických potrubí.

Komplexní systém detekce požáru a úniku plynů

Integrovaný ucelený systém detekce požáru a úniku plynů s ústřednou EAGLE QUANTUM PREMIER (EQP) s možností doplnění o další moduly a automatické stabilní hašení. Toto umožňuje řešit i složité situace v průmyslových prostředích i v provedení pro SIL 2. Dále lze ústřednu EQP doplnit dalšími externími moduly, jako např. osmi kanálovým vstupně/výstupním modulem (DCIO), osmi kanálovým analogovým vstupním modulem (AIM), inteligentním ochranným modulem pro řízení a monitorování SHZ (IPM) a osmi kanálovým reléovým modulem (RM). Moduly lze připojit přímo k ústředně EQP, nebo do kruhového linkového vedení společně s hlásiči a detektory. Systém je napájen napětím DC 24 V přes zálohovaný zdroj splňující požadavky normy ČSN EN 54-4.
Ochranný systém lze dodat i v provedení splňujícím požadavky zabezpečení pro SIL 2.

Detektor plynů IR

Ex Hlásič kouře

Ex Hlásič plamene IR

Další výhodou hlásičů DET-TRONICS je jejich integrace do systému detekce a hašení jisker, žhavých částic a požáru GreCon, který má společnost INTE certifikován v PAVUS Praha.

Více na www.inte.cz

František Krejčí,
INTE

O společnosti INTE

Společnost INTE, s.r.o. má bohaté zkušenosti se systémy potlačení požáru a výbuchu v technologických zařízeních.
Realizaci zakázky zajišťujeme komplexně od nabídky přes projektovou dokumentaci, montáž, revize/kontroly a zprovoznění až po záruční a pozáruční servis.