Udržet kvalitu pitné vody je díky produktům Viega daleko snazší

Pitná voda musí být vždy stoprocentně hygienická a musí splňovat vysoké nároky na kvalitu. Vlivem stagnace vody v potrubí nebo v důsledku nepříznivých teplot však lehce dochází k její kontaminaci bakteriemi a pitná voda se rázem stává rizikovou. Požití takto kontaminované vody totiž může způsobit vážné zdravotní problémy nejenom starším osobám nebo jedincům s oslabenou imunitou. Již při projektování je proto důležité na tato rizika dopředu myslet a do projektu zařadit opatření, která budou po celou dobu životnosti instalace udržovat pitnou vodu v ideálních podmínkách. Společnost Viega má ve svém portfoliu řadu produktů, které kvalitu pitné vody pomáhají zachovat na stále optimální úrovni.
Potrubní systém, ve kterém je voda k uživatelům přiváděna, může snadno z kvalitní vody udělat vodu hygienicky nevhodnou. K největším hrozbám při dodržování hygieny pitné vody patří přerušovaný provoz. Pokud voda v potrubí vlivem nízké nebo úplné absence odběru v určitém úseku instalace stojí, vytváří se optimální podmínky pro vznik a rozmnožení bakterií, např. Legionelly. K těmto situacím dochází velmi často – např. v neobsazených hotelových pokojích, v pokojích v domech s pečovatelskou službou nebo v nemocnicích, příp. i v rodinných domech se vzdálenými odběrnými místy od centrálních rozvodů, jako jsou koupelny a toalety pro hosty.

Odběrné ventily Easytop představují optimální řešení pro zachování hygieny při odběru vzorků vody.
(foto: Viega)

Ovládací desky s funkcí Hygiene+

Se senzitivní ovládací deskou Visign for Style, Visign for More nebo ovládací deskou Visign for Care vždy s funkcí Viega Hygiene+ se vyhnete hygienickému riziku při absenci pravidelného odběru. Tlačítka se instalují v kombinaci s podomítkovou splachovací nádržkou Viega ideálně na konci řadové instalace nebo kdekoli v okružní instalaci. Může se jednat o splachování toalety nebo pisoáru. Ovládací deska dokáže sama spustit splachovací proces – v předem nadefinovaném časovém odstupu od posledního manuálního spláchnutí – s přesně takovým množstvím vody, které stačí k výměně vody v daném stagnujícím úseku.

Tlaková tryska

Existuje rovněž mnoho odběrných míst v instalaci, které už svou povahou předurčují rizikové podmínky – např. různé typy výlevek, místa v topné instalaci, venkovní kohouty a výtoky – obzvlášť pokud dojde k úplnému uzavření takového úseku rozvodu. Hygienu pitné vody v takových odběrných místech se studenou vodou lze zajistit tlakovou tryskou fungující na základě Venturiho efektu. Tlaková tryska Viega se nainstaluje do hlavního rozvodu mezi dva T-kusy, které vytvářejí odbočky k okružnímu rozvodu s maximálně dvěma odběrnými místy. Při každém odběru vody pak v místě tlakové trysky vzniká samovolně rozdíl v tlaku – podle Venturiho efektu – který zajistí rozproudění vody i v kritických odběrných místech. Je vždy zapotřebí myslet na správné dimenzování systému.

Regulační ventily pro cirkulace

Dalším významným faktorem, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu pitné vody, je teplota. Při teplotě pohybující se v rozmezí mezi 25 a 50 °C totiž vzniká ideální prostředí pro vznik zdraví ohrožujících bakterií Legionelly. I když do instalace proudí na přívodu teplá voda s požadovanou vyšší teplotou, často se stává, že díky nárazovým vysokým odběrům dojde ke kolísání tlaku a snížení celkové teploty v instalaci, až do nechtěných hodnot, vhodných pro rozmnožování nebezpečných bakterií. Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží regulovat průtok vody a postarají se také o dodržování vhodné konstantní teploty, která se jednoduše nastaví na vrchním dílu ventilu. Doporučená teplota, při které dochází k dezinfekci potrubního systému, resp. zničení škodlivých bakterií, je vyšší než 55 °C, ideálně alespoň 60 °C.

Kontrola kvality pitné vody s ventily Easytop

Při sledování kvality pitné vody je podstatné, jakým způsobem se odběr vzorku vody z rozvodů provádí. Nedodržení hygienických podmínek při odběru dokáže zkreslit výsledek odběru. Proto by odběry pitné vody měli provádět pouze vyškolení odborníci. Ti pro odběr mohou použít předinstalované speciální odběrné ventily Easytop. Tyto ventily jsou chemicky i termicky dezinfikovatelné, aby odběr odpovídal laboratorním podmínkám. Dvoudílná armatura se skládá z odběrného ventilu trvale instalovaného v rozvodu s pitnou vodou a sterilizovatelné ovládací jednotky, která se nasadí na instalaci před samotným odběrem. Jedna ovládací jednotka se po sterilizaci v autoklávech dá použít pro více odběrných míst, což je velmi ekonomické. Pro snadnou manipulaci je ovládací jednotka i trubička pro odběr otočitelná o 360°. Odběr se tak dá lehce provést i na obtížně přístupných místech. Samotné tělo ventilů je vyrobeno z ušlechtilého červeného bronzu, jenž se vyznačuje bezúdržbovostí, dlouhou životností a vysokou funkčností.

O společnosti:

Společnost Viega s více než 4500 zaměstnanci po celém světě patří v současnosti k předním výrobcům sanitární techniky. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu. Pro společnost Viega je nejdůležitější především výroba instalační techniky. Kromě potrubních systémů vyrábí také předstěnové a odvodňovací systémy. Sortiment zahrnuje více než 17 000 produktů s rozmanitými možnostmi využití, např. v technickém vybavení budov, v infrastruktuře, v průmyslových zařízeních nebo při stavbě lodí. Společnost Viega byla založena roku 1899 v Attendornu v Německu a od 60. let se začala prosazovat na mezinárodním trhu. V současnosti se produkty Viega používají na celém světě.
Více informací na viega.cz

Termostaticky řízené regulační cirkulační ventily Easytop dokáží regulovat průtok vody a postarají se o vyrovnanou a stálou teplotu. (foto: Viega)

Všechny senzitivní ovládací desky Viega s funkcí Hygiene+ dokáží samy automaticky spustit splachovací proces a tím minimalizují hygienická rizika. (foto: Viega)

Z kvalitního vodovodního potrubí z ušlechtilých materiálů získáte vždy dokonale čistou vodu.
(foto: Viega)