Konstrukce a základní parametry hledačových souprav

Pokračování z č. 4/2020

Klasifikace hledačových souprav

Na teoretické principy vytváření a indikace magnetických polí úzce navazují konkrétní principy a konstrukční uspořádání hledačových souprav a také praktické metody vyhledávání vodivých podzemních vedení. Na tomto místě osvětlíme zejména problematiku nejčastějších typů hledačových souprav pro vyhledávání tras a hloubek telekomunikačních a silnoproudých kabelů, vodovodních a plynových potrubí, zemnicích a bleskosvodných vedení, částí průmyslových sítí, nebo i nekovových potrubí s vodivým obsahem či společně položenými indikačními vodiči. Tyto soupravy se nejčastěji nazývají jako hledače vodivých podzemních vedení.

V příslušné odborné literatuře se takovéto soupravy dělí do pěti typových tříd:

  • třída A: souprava s širokopásmovým přijímačem a bez vysílače,
  • třída B: multifrekvenční vysílač, galvanická vazba, širokopásmový přijímač,
  • třída C: monofrekvenční nf nebo monofrekvenční vf vysílač, vazba galvanická nebo galvanická a induktivní, širokopásmový přijímač,
  • třída D: monofrekvenční nf vysílač, vazba galvanická, přijímač selektivní nf a širokopásmový,
  • třída E: monofrekvenční nf a monofrekvenční vf vysílač, vazba galvanická a induktivní, přijímač selektivní nf, selektivní vf i širokopásmový.

Podle aplikované technologie se pak dělí do pěti konstrukčních tříd:… (chci předplatit časopis)

doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.