Pokračování z č. 3/2019

Jak jsem slíbil v minulém díle, budu pokračovat na uvedené téma. Nepodložené požadavky se staly podmínkou pro získání dotace na veřejné osvětlení z programu Efekt. O tom jsem již psal. Jen doplním, co se do minulého pojednání nevešlo.
Podmínka, že (náhradní) teplota chromatičnosti nesmí být vyšší, než 2700 K, je jednou z oněch nesmyslných. Přesněji řečeno, ona vyšší být může, ale pak žadatel ztratí body do hodnocení. Ztráta bodů znamená, že žádná dotace nebude.
Zdůvodněním je, že světelný zdroj s nižší barevnou teplotou emituje méně světla v oblasti modré složky spektra. Nemusí tomu tak být.

Popis barev

Jakoukoli barvu světla lze namíchat pomocí tří základních barev. Těmi jsou červená, zelená a modrá. Známý je tzv. trichromatický trojúhelník (obr. 1), kde uvedené barvy leží (přibližně) v jeho vrcholech. Na obrázku je vyznačena čára teplotních zářičů. Je zjevné, že s rostoucí teplotou chromatičnosti roste i podíl modré složky spektra – ona čára se přibližuje k oblasti charakterizující modrou barvu (465 až 490 nm na obvodu trojúhelníka).
Jiné (neteplotní) světelné zdroje, tedy i světelné diody, vyzařují odlišně, nenacházejí se obvykle na čáře teplotních zářičů,… (chci předplatit časopis)

Ing. Tomáš Maixner