V2100 Kombi TRV – nový tlakově nezávislý termostatický ventil Honeywell pro otopná tělesa

Kombi-TRV je nový tlakově nezávislý termostatický ventil od společnosti Honeywell, který je určen pro otopná tělesa osazená ve dvoutrubkových systémech. Kombinace termostatického radiátorového ventilu a regulačního ventilu diferenčního tlaku v jednom výrobku umožňuje významné zvýšení účinnosti topného systému.
Nejsou potřeba žádné složité výpočty – pro vyvážení topného systému potřebujete pouze znát požadovaný průtok otopným tělesem, který jednoduše nastavíte na ventilu.

Funkce ventilu

Kuželka ventilu je ovládána pomocí termostatické hlavice nebo pohonu, který pružně reaguje na teplotní poměry v místnosti a při poklesu nebo vzestupu pokojové teploty ventil otevírá nebo uzavírá. Navíc je ventil vybaven regulátorem diferenčního tlaku, který nepřetržitě reaguje na aktuální tlakové poměry v topném systému. Jakmile začne tlak na vstupu do ventilu kolísat, začne se regulátor přivírat nebo otevírat podle potřeby tak, aby bylo dosaženo konstantního diferenčního tlaku na ventilu. Díky tomu je také dodržen maximální nastavený průtok ventilem, nezávisle na tlakových poměrech v otopné soustavě.
S ventilem Honeywell Kombi TRV je vyvážení otopného systému velmi snadné a lehce eliminujete nežádoucí jevy nevyvážených soustav, jako je přetápění nebo nedotápění místností či hluk na ventilech. Instalace ventilů se také pozitivně projeví na vašich nákladech na vytápění.

Hlavní vlastnosti

• Integrovaný regulátor tlakové diference s přednastavením průtoku.
• Robustní konstrukce se zvýšenou odolností proti nečistotám.
• Dimenze podle EN 215 – jednoduchá výměna za stávající ventily při rekonstrukcích.
• Lze osadit standardní termostatickou hlavicí nebo termoelektrickým pohonem Honeywell M30x1,5.
• Ventilová vložka může být vyměněna za provozu, bez nutnosti vypouštění systému, pomocí servisního nástroje.
• Průtok 20 až 145 l/h.
• Maximální diferenční tlak 60 kPa.
• Minimální diferenční tlak 10 kPa.
• Velikosti: DN 10, DN 15 a DN 20.

Ideální řešení pro čtyřtrubkové soustavy chlazení a vytápění – nové šesticestné ventily a pohony Honeywell VBG6 a MR6

V tomto roce byly společností Honeywell uvedeny na trh nové kulové ventily VBG6 určené pro připojení jednoho dvoutrubkového výměníku tepla (např. Fancoilu, stropní jednotky nebo chladícího stropu) na čtyřtrubkový systém, ideálně ve spolupráci s tlakově nezávislým regulačním ventilem Kombi-FCU (V5005T), zajišťujícím dynamické vyvážení.

Funkce ventilu

Paralelní otáčení dvou kulových elementů, mechanicky propojených jedním dříkem, otevírá přívod a zpátečku jednoho média (např. chlazení) a současně uzavírá porty druhého média (otopného). To zabraňuje jakémukoli smíchání jednotlivých médií a snižuje potenciální energetické ztráty.
Ventily VBG6 jsou dodávány včetně sady clonek k omezení průtoku (součást balení). Výběrem a vložením odpovídající clonky (Kv hodnoty jsou napsány na clonkách) lze snadno nastavit maximální průtok ventilem. Ventil je opatřen štítkem, na kterém by měla být hodnota vložené clonky během instalace vyznačena.
Pro ovládání ventilů VBG6 jsou určeny rotační pohony MR6, dodávané ve dvou variantách. Dvoupolohové pohony (funkce OTV/ZAV), a plynule stavitelné pohony, které poskytují navíc zpětnou vazbu o poloze ventilu.

Hlavní vlastnosti

• Vnější závity pro snadnější instalaci.
• Šesticestný ventil s volitelným omezením maximálního průtoku pomocí clonek – všechny Kv hodnoty jsou pokryty třemi velikostmi ventilu.
• Volitelná verze pohonu (OTV/ZAV nebo plynulá regulace).
• Plynule stavitelný pohon má zpětnou vazbu o poloze.
• Kabely připojené z výroby, jasná indikace polohy ventilu a možnost ručního ovládání.
• Lze kombinovat s ventily Kombi-FCU, a tím docílit přesného řízení průtoku; ideální řešení pro čtyřtrubkové systémy, včetně dynamického vyvážení soustavy.

Podrobnější informace naleznete na stránkách homecomfort.resideo.com.

Ademco CZ s.r.o. – o.z. Praha
V Parku 2326/18, 148 00, Praha 4
Telefon +420 242 442 111
consumersupportcz@
honeywellhome.com