Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

– otočné pro instalaci v libovolné poloze na svislé, vodorovné i šikmé potrubí,
– úspora místa a rychlá instalace i v existujících systémech,
– Exdirt a Extwin s novým vysoce výkonným magnetem Exferro Easy Clip pro optimální odloučení magnetických nečistot.

Základní informace

Poruchy v otopných soustavách závisí na mnoha faktorech. Vzduch, mikrobubliny, nečistoty a kal mohou do značné míry narušit správné funkce. Snižují účinnost přenosu energie a zvyšují riziko koroze. To následně vede k dalšímu poškození soustavy, k poškození drahých systémových komponentů nebo dokonce i k úplnému selhání. Voda jako jedna z nejdůležitějších složek systému by proto neměla obsahovat cizí látky. Odlučovače Reflex spolehlivě odstraňují vzduchové mikrobubliny, nečistoty a částice kalu ze soustavy. Výsledkem je lepší bezpečnost systému, delší životnost, méně údržby a efektivnější přenos energie v celé soustavě.

Otočné mosazné separátory Exvoid, Exdirt a Extwin

Exvoid

Separátor vzduchu a mikrobublin. Mikrobubliny vznikají v soustavách vytápění, chlazení a i v solárních systémech v místech s rostoucí teplotou a s klesajícím tlakem. Pokud mikrobubliny zůstanou v soustavě, budou se hromadit v místech s nízkým průtokem a budou vytvářet větší plynové a vzduchové polštáře. Zabránit jejich vzniku pomáhá chránit soustavu před poruchami.

Exdirt

Separátor nečistot a kalu. Nečistoty a kal vznikají korozními procesy, ve starém nebo špatně čištěném potrubí, dostávají se do soustavy přes plnící a doplňovací vodu nebo vznikají formou vodního kamene (v závislosti na teplotě a stupně tvrdosti vody). Částice nečistot se usazují uvnitř potrubí, kde dochází k zúžení průřezu. Následně působí jako izolační vrstva a zvyšují tlakovou ztrátu, která musí být kompenzována zvýšeným výkonem čerpadla. Kromě toho mohou uvolněné částice a uvolňující se usazeniny poškodit části systému, jako jsou ventily a čerpadla. Separátory nečistot a kalů se používají ve vratném potrubí před zdrojem tepla a zabraňují tak přenosu nečistot a usazování v kotlovém tělese a soustavě.

Extwin

Kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalu. Extwin kombinuje funkce separátorů Exdirt a Exvoid v jediném kompaktním provedení, které odstraňuje vzduchové bubliny, mikrobubliny, nečistoty a kal ze soustavy současně.

Exferro Easy Clip

Odlučování magnetických nečistot. Soustavy s velkým množstvím kovových a ocelových komponent jsou vystavené konstantnímu vlivu koroze. Vzniklý magnetit lze účinně odloučit magnetem Exferro Easy Clip při separátorech Exdirt a Extwin.

Výhody

  • spolehlivě odstraní rušivé faktory bez přívodu energie,
  • podporují správné fungování zdrojů tepla, termostatických ventilů, čerpadel atd. a snižují dlouhodobé riziko závad a poruch,
  • trvale optimalizují výkon zdroje vytápění a chlazení,
  • údržbu a odstraňování kalu v separátorech Exdirt a Extwin lze provádět ve velmi krátkém čase bez přerušení provozu,
  • vysoce výkonný nasazovací magnet Exferro Easy Clip pro optimalizaci odlučování feromagnetických částic, jako je magnetit, je součástí dodávky separátorů Exdirt a Extwin.

Připojení otočných separátorů umožňuje jejich otáčení o 360 ° a proto je vhodné pro různé montážní polohy, jako např. šikmé, vodorovné a svislé potrubí.
Připojení je možné upravit ručně a umožňuje rychlou instalaci do stávajících i nových systémů.

Novinka: Exferro Easy Clip vysoce výkonný magnet

Všechny mosazné separátory Exdirt a Extwin jsou vybaveny vysoce výkonným nasazovacím magnetem. Neodymový magnet s přídržnou silou 14,4 kg a osovým vyrovnáním se jednoduše nasadí ze spodní strany.

Intenzita magnetického pole Exferro Easy Clip

Magnetické pole intenzivně působí na kapalinu v separátoru a umožňuje optimální odloučení feromagnetických částic nečistot.

Průřez potrubím s uvolněným vzduchem a kalem

Instalace

Exvoid separátor mikrobublin

V soustavě vytápění se instaluje na výstupu ze zdroje tepla, v soustavě chlazení se instaluje ve vratném potrubí před zdrojem chladu.

Exdirt separátor nečistot a kalů

V soustavách vytápění i chlazení se instaluje do vratného potrubí před zdroj tepla (chladu). Tím chrání citlivé součásti zdrojů tepla (chladu), výměníky tepla a oběhová čerpadla před znečištěním.

Extwin kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalů

V soustavách vytápění jeho umístění záleží na hlavní funkci: Jestliže je upřednostňováno odlučování mikrobublin, je Extwin instalován do výstupního potrubí ze zdroje tepla. Pokud se upřednostňuje odlučování nečistot a kalů, Extwin se instaluje do vratného potrubí před zdrojem. V soustavách chlazení se instaluje vždy do vratného potrubí před zdroj chladu.

Exvoid separátor v soustavě vytápění

Exdirt separátor v soustavě

Extwin kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalů

V soustavách vytápění jeho umístění záleží na hlavní funkci: Jestliže je upřednostňováno odlučování mikrobublin, je Extwin instalován do výstupního potrubí ze zdroje tepla. Pokud se upřednostňuje odlučování nečistot a kalů, Extwin se instaluje do vratného potrubí před zdrojem. V soustavách chlazení se instaluje vždy do vratného potrubí před zdroj chladu.

Exist Twist tepelná izolace

  • tepelné izolace Exist Twist 22-1 a Exist Twist 1¼ a 1½ jsou k dispozici na vyžádání, skládají se z teplotně stabilních, tvarově přizpůsobivých poloskořepin vyrobených z expandovaného polypropylenu (EPP),
  • tepelná vodivost 0,035 W · m-1 · K-1 (10 °C),
  • použití pro teploty do 110 °C,
  • třída požární ochrany B2 podle DIN 4102 a E podle EN 13501-1,
  • modulární design pro použití s ​​každým separátorem Exdirt, Exvoid a Extwin 22 mm až 1″, 1¼″ a 1½″.

Více na: www.reflexcz.cz
REFLEX CZ, s. r. o.
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Telefon: +420 272 090 311
Fax: +420 272 090 308
e-mail: reflex@reflexcz.cz