Stacionární, pevně zabudované i přenosné

Není důležitější smyslový orgán, než je zrak. Díky rostoucímu povědomí o bezpečnosti práce a zpřísnění legislativy jsou oční sprchy využívány v laboratořích i ve výrobním sektoru. Při poranění očí je rozhodující okamžitá pomoc!
Oční sprchy se dnes vyrábějí jako stacionární, pevně namontované, dále jako stacionární s flexibilní hadicí 1,5 až 4 m a pak přenosné, nezávislé na přívodu vody (tankové se zásobníkem a tzv. oční vymývačky).
Stacionární oční sprchy se uplatní na všech pracovištích, kde je potřeba stálá ochrana před poškozením očí při nehodě. Jejich výhodou je, že po spuštění pracují bez dalšího přidržování, postižený tak má obě ruce volné k přidržení víček, k otevření oka, které je často křečovitě stažené a k pečlivému vymytí. Uživatel má k dispozici několik variant instalace – oční sprchy mohou být montované na zdi nebo na pracovní desce, případně na samostatné noze v prostoru.
Výhodou ručních sprch s flexibilní hadicí je možnost využití sprchy dvěma způsoby:
– V držáku na zdi – funguje jako stacionární oční sprcha. Stabilní robustní držáky vždy zajišťují správnou polohu k postiženému.
– Po sejmutí sprchy z držáku je možné ošetřit i další zasažená místa na těle a je také možné ošetřit člověka ležícího na podlaze.
Bezpečnostní oční sprchy se vyrábějí s jednou nebo se dvěma vysoce výkonnými sprchovacími hlavicemi. Pouze sprchy se dvěma hlavicemi mohou zajistit výplach obou očí současně – nemusíte přemýšlet, které oko zachráníte.
Části sprchy přicházející do kontaktu s vodou jsou vyrobeny z mosazi a z kvalitního plastu v souladu s předpisy pro jakost pitné vody. Kvalitnější oční sprchy se dodávají v nerezovém provedení, tyto sprchy mají všechny části v kontaktu s vodu z nerezu.

• Hlavice zajišťují široký, jemný a rovnoměrný proud vody, integrovaný regulátor zajišťuje konstantní proud vody nezávisle na tlaku vody, optimální funkce sprchy je v rozmezí tlaku vody 1 – 10 bar. Omezovač zpětného nasátí nedovolí vracení špinavé vody zpět a chrání tak pitnou vodu.
• Sprchovací destičky jsou odolné proti zanášení, velké otvory zabraňují usazování vodního kamene. Gumové manžety chrání postiženého před poraněním při nárazu. Lehké plastové krytky proti prachu se samy uvolní ihned po spuštění vody. Při čištění je hlavice sprchy možné odejmout. Hlavice v úhlu 45° mají lepší polohu vůči očím postiženého a jsou proto doporučované.
• Průtok vody je 7 l/min na jednu hlavici, u provedení se dvěma hlavicemi dostaneme vyšší průtok (14 l/min) a tím možnost lepšího omytí obou očí současně.
• Ruční sprchy se spouští aretovatelnou klapkou, ventil se sám neuzavírá, kompaktní sprchy jsou spouštěny pomocí páky s velkým nápisem PUSH a s fotoluminiscenční vrstvou s dlouhým dosvitem.
• Hadice ručních sprch pro přívod pitné vody má standardní délku 1,5 m (volitelně pak až 4 m) a je obalena krytem z ušlechtilé oceli. Dodáváme také hadice s dodatečnou vrstvou PVC pro snadné čištění nebo hadice v jiných délkách.
Samozřejmostí je shoda s normou ČSN EN 15154-2:2006,
STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006,
ANSI Z358.1-2014, GOST-R Certifikát č. 0145433. K očním sprchám je vždy přiložen označovací štítek.
Mobilní oční sprchy – vymývačky a nouzové sprchy se zásobníkem
Pomohou i tam, kde není přívod vody, nebo kde je k centru záchrany daleko. Zachraňují zdraví také všude, kde se pracuje nepravidelně – na staveništích, montážních místech, přímo „na place“. Zasažení kyselinami nebo louhy neutralizují vymývačky s fosfátovým pufrem, a to zejména s nástavcem DUO pro výplach obou očí současně. Vymývačky dodáváme v různých velikostech, včetně držáku na stěnu nebo v různých typech stanic první pomoci. Standardně ke každé stanici dostanete zdarma Nouzový plán pro výplach očí.
Více na www.ocnisprchy.cz.