Na všech pracovištích, kde se manipuluje s nebezpečnými látkami, všude tam, kde by mohlo dojít k poškození či ohrožení zdraví člověka, je nutno instalovat centrum záchrany – oční/tělní havarijní sprchy.
V současnosti je již snadné chránit pracovníky v provozech, kde v zimě teploty dosahují nízkých hodnot – na venkovních pracovištích, stavbách, v halách bez vytápění. K dispozici jsou mrazuvzdorné bezpečnostní sprchy. Pokud není v dosahu nezamrzající přívod vody, lze využít tankovou tělní/oční sprchu nebo oční vymývačky ve vyhřívané skříňce.

Nerezová vyhřívaná skříňka na oční vymývačky

Detail části pro výplach očí u vyhřívané sprchy

Mrazuvzdorné bezpečnostní sprchy

Aby byla bezpečnostní sprcha funkční i ve venkovním prostředí, musí být odolná vůči mrazu. To lze zajistit dvěma způsoby:

  •  Vyhřívané varianty – mrazuvzdornost je zajištěna automaticky regulovaným topným kabelem s integrovaným termostatem a dodatečnou izolací. Opláštění trubek má být z ušlechtilé, resp. nerezové oceli – maximální odolnost zařízení v průmyslovém prostředí nezávisle na povětrnostních podmínkách.
  •  Samovypouštěcí nouzové tělní sprchy s přívodem vody v nezámrzné hloubce – kulový ventil z nerezu je uložený v zemi v chráněné skříni, spouštění probíhá pomocí táhla, s automatickým vyprazdňováním v nezámrzné hloubce 1 m. Celý systém je pak napojen na nadzemní jednotku – oční nebo tělní sprchu.

Modulární konstrukce moderních mrazuvzdorných sprch zajišťuje jednoduchý přístup k ventilům a spojovacím součástem při případné údržbě. Kompaktní sprchovací hlavice je chráněna před vandaly. Sprchy se spouští nerezovým táhlem nebo i nožní pákou, případně spouštěcím roštem. Zamrznutí nepřipadá v úvahu ani při extrémních podmínkách. Dodáváme také „ekonomické varianty“, které však nelze rozebírat.

Podzemní část napájení nemrznoucí havarijní sprchy

Ekonomická varianta vyhřívané kombinované sprchy (fixní, ne modulární)

Mrazuvzdorná bezpečnostní sprcha musí být již předem konstruována s cílem zajistit bezvadnou funkci i za nízkých teplot. Největším nešvarem je dodatečné ovinutí stávající, obvykle levnější interiérové sprchy topným kabelem. Takovéto dodatečné úpravy vedou v důsledku k omezení funkce a problém neřeší. Také může dojít k poškození méně teplotně odolných částí sprchy nebo k přehřátí vody stojící ve sprše. To může vést k dalšímu poranění očí pracovníka, který by bezpečnostní sprchu použil.

Vyhřívaná skříň s oční sprchou se zásobníkem

Vyhřívaná skříň je určena i pro zóny EX 1 & 2. Součástí je oční sprcha se zásobníkem 60 l, dostačující pro 15minutový výplach očí. Plní se běžnou pitnou vodou. Vzhledem ke stárnutí vody v zásobníku je nutné ji kvůli nebezpečí množení zárodků pravidelně měnit, použít stabilizační přísadu nebo tkaninu. Prodlouží se tak interval výměny náplně.

Nástěnné vyhřívané boxy na vymývačky

Firma BangCo je dodává ve dvou variantách:

  • Mrazuvzdorné skříňky z nerezové oceli vhodné také pro pracoviště s požadavky na zóny EX 1 & 2. Elektricky vyhřívané, odolné proti zamrznutí obsahu, prachotěsné. Lze je vybavit běžnými typy vymývaček.
  • Prachotěsné nástěnné skříňky z odolného polystyrenu vybavené topnou fólií. K dispozici jsou ve 2 velikostech, do obou lze umístit vymývačky pro 1 oko i s nástavcem DUO pro současný výplach obou očí.

Více informací najdete na:
www.OcniSprchy.cz/mrazuvzdorne
www.OcneSprchy.com nebo na tel.: +420 775 038 194

Pevná polystyrenová vyhřívaná skříňka na oční vymývačky