REVEL představuje nafukované zdvojené podlahy pro finální úpravu a distribuci vzduchu v interiéru při podlahovém topení/chlazení, a to k účelu nuceného větrání.

Ke konečné úpravě vzduchu pro distribuci v rodinných domech je aktuálně nabízen značkou REVEL systém se zdvojenou podlahovou deskou Double Gray Floor, který nahrazuje lamelový ohřívač/chladič vzduchotechniky (nafouklá podlahová mezivrstva) se zaregulovatelnými koncovými elementy (0-75 m3/h) vnitřního rozměru 90 × 270 mm, a to v provedení mřížky dřevo (buk/dub).

Obr. 1 Osazená mřížka dub

Obr. 2 Segment výustky před zalitím

Obr. 3 Izometrie vstupu a výdechu

Obr. 4 Uložení desek mezi dveřmi

Jedná se o dutinový prostor pod vlastní vyhřívanou/chlazenou podlahovou plochou vytvořený obrácenou systémovou deskou, ve kterém vzduch získává potřebné tepelně-vlhkostní parametry pro distribuci do prostoru v zimě i v létě. Tento systém, pokud je užit v mezipatře, tlumí zároveň významně kročejový hluk, a je ho možné nafukovat i zdola. Celková konstrukce tohoto mokrého podlahového systému vyžaduje tloušťku 150 mm. Systém nepřenáší hluky z místnosti do místnosti
a s ohledem na specifické elektrostatické vlastnosti šedého polystyrenu obsahujícího uhlík neroznáší ani prach.
První vrstva Gray Floor Plus šedé desky se ukládá špunty dolů na srovnanou základní vrstvu s omezením tzv. hrobečků z jiných instalací (aby zcela nepřerušily tok vzduchu) a vzduch z nafouklé mezivrstvy měl možnost se dostat ke všem výustkám. V mezidveří, kde jsou přirozené dilatace, nemohou dvě desky nad sebou navazovat a musí jako spodní ležet celistvá, tvarově vyřezaná deska bez žeber (viz obr. 4).
Utěsnění igelitovou fólií z dilatační pásky po obvodu je provedeno podle obrázku řezu skladby při stěně. Obecně je potřeba utěsnění kolem stěn a kastlíků pro výustky či vstup(y) věnovat u anhydritu či litého betonu pozornost (aby nezatekl do vzduchové mezivrstvy). Koncepci lze využít i pro suchý vytápěcí teplovodní systém (bez betonu) za užití dřevovláknitých desek ve druhé vrstvě, a to s celkovou tloušťkou podlahy 80 mm.
Pro typové domy a dřevostavby je firma REVEL připravena navrhnout
ideální skladbu i celkový koncept vytápění/chlazení/větrání s využitím Double Gray Floor systému na základě konkrétní poptávky dodavatele staveb, a to včetně všech nastavení a zaregulování na zkušebním objektu.
Obecně lze uvažovat množství vzduchu přivedeného jedním vstupem o průměru 150 mm (např. v technické místnosti) a procházejícího pod jedním dveřním otvorem šířky 800 mm v objemu asi 350 m3/h při tlaku 250 Pa.

Obr. 5 Řez podlahou Double Gray Floor

Obr. 6 Hradítko pro regulaci průtoku vzduchu (0 až 75 m3/h)