V moderních elektrických instalacích se o pohodlí a výměnu informací starají stále častěji elektronické komponenty. V důsledku jejich rostoucího množství stoupá ovšem současně i riziko vzniku škod na zařízeních připojených k napájecí síti i telekomunikačním a datovým rozvodům.
Pro silové sítě nízkého napětí proto v současnosti vyplývá z vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ČSN EN 62305 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 pro většinu nových i rekonstruovaných staveb povinnost instalace přepěťových ochranných zařízení (SPD). Norma ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 vymezuje návazně požadavky na odpovídající ochranné prvky. Z pohledu praxe jsou přitom preferovány kombinované svodiče typu 1+2, popř. typu 2+3, v pokud možno co nejmenším provedení. Tyto požadavky představují proto také páteř aktuálních inovačních kroků společnosti OBO Bettermann v oblasti přepěťových ochranných zařízení.
Univerzální řešení pro objekty třídy ochrany před bleskem IV až I podle ČSN EN 62305-2 představují především SPD typu 1+2 podle ČSN EN 61643-11, typové řady MCF pro třífázové sítě (obr. 1) s bleskovým svodovým proudem 25 kA (10/350) na jeden pól a ochrannou úrovní jen 1,5 kV. Pracují na principu jiskřiště a mohou chránit průmyslové objekty, kanceláře, obchodní i obytné budovy. Bez potřeby samostatného jištění pracují až do hodnoty jištění chráněného vedení 315 A gL/gG. Jejich kompaktní pouzdro nabízí, oproti klasickým modulárním výrobkům, úsporu místa v rozváděči až 25 %, což je ceněné zejména v plastových rozvodnicích, kde není nikdy dost místa. Instalují se snadno a rychle na klasickou profilovou lištu 35 mm a k dispozici jsou v třípólovém (TN-C) nebo čtyřpólovém (TT a TN-S) provedení. Průběžnou kontrolu provozního stavu zajišťuje optická signalizace, kterou může doplnit bezpotenciálový přepínací kontakt dálkové signalizace.

Obr. 1 MCF 100 typu 1+2 pro LPL IV až I podle ČSN EN 62305

Obr. 2 MCD 50 jiskřiště typu 1+2 s dvoudílným pouzdrem pro LPL IV až I

Obr. 3 V50 – varistorové SPD typu 1+2 pro LPL IV a III

Obr. 4 V20 – varistorové SPD typu 2 v zapojení 1+1 s dálkovou signalizací

Zastánci přísně modulární koncepce si ovšem mohou raději zvolit pro účinnou ochranu před bleskem v objektech LPL IV až I odpovídající kombinaci inovovaných jiskřiť MCD50 (obr. 2), nyní nově taktéž typu 1+2 s vyjímatelnými horními díly a svodovým proudem až 50 kA (10/350) na jeden pól. Předřazené jištění může mít hodnotu až 500 A gL/gG a zkratový proud v místě instalace může být 10 kAeff. To vše při ochranné úrovni pod 1,7 kV. Primárně jsou tato přepěťová ochranná zařízení určena pro industriální objekty, ale využít je lze i v budovách s jakýmkoliv jiným určením.
Velkou předností SPD typových řad MCF i MCD zkoušených bleskovým proudem je, že pracují výhradně na principu jiskřiště. Nevznikají proto u nich žádné unikající proudy a lze je proto využívat i v neměřených částech elektrických rozvodů. Patentovaná konstrukce použitých uhlíkových jiskřišť zajišťuje současně nízký následný proud sítě, takže mohou bezproblémově spolupracovat i s relativně malou hodnotou předřazeného jištění.
V podstatné části staveb však nebývá třeba uvažovat LPL II nebo dokonce LPL I, nýbrž postačuje LPL III nebo dokonce jen LPL IV. Pro odpovídající ochranná opatření, realizovaná SPD typu 1+2 v měřené části elektrických rozvodů, je proto v nabídce OBO k dispozici neustále rozšiřovaná ekonomická varistorová modulární řada přepěťových ochranných zařízení V50 (obr. 3) se svodovým bleskovým proudem 12,5 kA (10/350) na jeden pól a maximálním předřazeným jištěním až 160 A gL. Dodávány jsou hotové sestavy od jednoho do čtyř pólů, včetně zapojení 1+1, 2+1 a 3+1, na různá provozní napětí. Provozní spolehlivost těchto sestav zvyšuje mechanická aretace horního dílu v zasunutém stavu a kódování horního dílu, zamezující zasunutí horního dílu odlišné typové řady nebo téhož typu, ale s jiným jmenovitým napětím. Celý přístroj je vyroben z bezhalogenového plastu s klasifikací UL94 V-0. Základní signalizace stavu je optická. V nabídce jsou ale i provedení s bezpotenciálovým přepínacím kontaktem dálkové signalizace.
Ve stejném pouzdru jsou dodávána i varistorová SPD typu 2, řady V20 s maximálním svodovým impulzním proudem 40 kA (8/20) na jeden pól. Určena jsou k vyrovnání potenciálů v ochraně před přepětím podle ČSN 33 2000-4-443 a své místo si najdou především v podružných rozvaděčích. V přístupu k technickým informacím na webu OBO napomáhá, ve spojení s různými koncovými zařízeními, jako jsou smartphony nebo tablety, u tohoto i všech předchozích typů ochranných přístrojů kód QR, natištěný na jejich pouzdře.
V celé řadě aplikací MaR uvnitř budov bývá třeba instalovat společně přepěťová ochranná zařízení typu 2 a 3. Proč to však realizovat dvěma samostatnými přístroji, když jsou u OBO k dispozici kombinovaná SPD typu 2+3. Typický příklad představuje typ V10 Compact (obr. 4) s integrovaným zapojením 3+1 pro třífázové sítě TN-S a TT, jehož pouzdro zabere jen 45 mm profilové lišty 35 mm. Při celkové svodové schopnosti 60 kA (8/20) zajistí přitom v síti 230 V velmi příjemnou ochrannou úroveň pod 1,1 kV. V základním provedení má optickou signalizaci stavu, nicméně navíc může být vybaven i akustickou nebo dálkovou signalizací stavu.
Příznivci modulární koncepce ovšem v typové řadě V10 také nepřijdou zkrátka. Mimo provedení Compact zahrnuje i SPD typu 2+3 v klasických modulárních pouzdrech s vyjímatelnými horními díly obsahujícími akční prvky, tedy analogicky řadě V20.
Stále širší aplikační oblast svodičů typu 2+3 představuje také veřejné osvětlení LED. Snižování nákladů na energii je nepochybně v souladu s ekologickou směrnicí EU. Celková úspora nákladů na instalaci a provoz LED osvětlení se však projeví až při jeho dlouhodobém bezporuchovém provozu. Osvětlení LED a jeho elektronické ovladače však vykazují, ve srovnání s halogenidovými výbojkami a jejich příslušenstvím, nižší dielektrickou pevnost, pohybující se někde mezi 1,5 až 4 kV. Společně s rozvojem instalací LED veřejného osvětlení tedy stoupá i potřeba realizace souvisejících ochranných zařízení proti přepětí. Nedílnou součástí nabídky OBO jsou proto také přepěťová ochranná zařízení řady LED-ÜSM pro použití právě v systémech LED veřejného osvětlení. Svádí nedestruktivně opakované rázové proudy až 10 kA, přičemž amplitudu impulzního přepětí omezují pod 1,3 kV, což zabezpečí dodržení dielektrických parametrů instalované elektroniky. K dispozici jsou jak obvyklá provedení s krytím IP 20, tak i varianty IP 65. Pro vyšší ochranu svítidel a signalizaci poruchového stavu nabízí řada LED ÜSM možnost zapojení s odpojením svítidla od napájecího zdroje při přetížení a poruše SPD.

Více na www.obo.cz

Ing. Jiří Burant,
OBO BETTERMANN s.r.o.

Obr. 5 V10 Compact – kombinované SPD typu 2+3 v zapojení 3+1

Obr. 6 LED-ÜSM typu 2+3 s možností odpojení chráněného svítidla