Škodám vznikajícím korozí je třeba zabránit. Novou otopnou soustavu je po odborné instalaci nutno napustit. Že se k tomu má použít odsolená voda, na tom se experti shodují. Má však být přesto navíc ještě upravovaná? A je přidávání nějakého ochranného prostředku – inhibitoru – nutné? Výsledek diskuze v odborných kruzích zatím není jednotný.
Nejprve věnujme naši pozornost tomu, v čem se experti dokáží shodnout: jakost otopné vody je rozhodujícím činitelem pro dlouhodobý a bezproblémový provoz otopných soustav s dobrou účinností. A co je důležité, i výrobci zařízení přitom podmiňují svoje záruky tím, že voda bude odborně upravená.

Citlivé otopné soustavy

Vzhledem k tomu, že vodní obsah moderních otopných soustav má tendenci se zvětšovat a zpětné teploty vody jsou u nich udržovány nízké, požadavky na kvalitu vody rostou… (chci předplatit časopis)

Ing. Antonín Chyba