V praxi revizní technici velmi často naráží na rozváděčové skříně, u kterých není dokumentace a ani výrobní štítek, podle kterého by bylo možné vyhledat alespoň výrobce rozváděče (pokud ještě existuje). V lepším případě dokumentace sice existuje, ale neodpovídá reálnému stavu. U malých domů a bytů je také běžná elektromontážní praxe „my to uděláme a vy to potom nakreslete“, k čemuž pak nikdy nedojde.
Majitelé a provozovatelé pak při odhalení takového rozváděče vytváří na revizní techniky tlak, aby to „nějak“ udělali. Pokud nejsou v rozváděči přístroje od stejného výrobce (jak tomu ve většině případů bývá), nelze ani využít projektové programy konkrétních výrobců pro nové provedení ověření návrhu.
S pomocí aplikace Návrh rozvaděče.cz (www.navrh-rozvadece.cz) mohou i sami revizní technici nabídnout řešení problémových rozváděčů, tedy vytvoření nové dokumentace včetně výrobního štítku podle aktuálního stavu.
Aplikace Návrh rozvaděče.cz po naklikání daných přístrojů a jejich zapojení provede fyzikální výpočet nejhoršího možného tepelného zatížení a zkontroluje, zda-li mu daná skříň vyhovuje. Pokud je vše v pořádku vygeneruje veškerou potřebnou dokumentaci včetně výrobního štítku do souborů PDF, které jsou následně odeslány na zvolený email a jsou také snadno k dispozici komukoliv v budoucnu na odkazu a QR kódu uvedeném na výrobním štítku.
V současné době se v aplikaci nachází přibližně 1000 typů skříní a 500 typů přístrojů od různých výrobců. Další přibývají na základě požadavků každý měsíc. Není třeba stahovat žádný program, vše funguje přímo v prohlížeči.

Podrobný návod na vytvoření dokumentace k existujícím rozváděčům

Na počítači v prohlížeči Chrome nebo Firefox přejděte na web www.navrh-rozvadece.cz a klikněte na tlačítko Sestavit nový rozvaděč (viz obr. 1).Naklikejte konkrétní přístroje a jejich zapojení přesně podle existujícího rozváděče (viz obr. 2).
Aplikace vypočítá tepelné ztráty přístrojů přesně podle daného zapojení a nabídne vhodné skříně. Najděte v nabídce přesné označení skříně použité v reálném rozváděči (viz obr. 3).
Pokud je u dané skříně napsáno, že nevyhovuje tepelnému zatížení, není možné tento rozváděč v daném stavu legalizovat. Je třeba změnit skříň, příp. odebrat z rozváděče některé přístroje, jinak hrozí riziko požáru!
Pokud je tepelná odolnost dané skříně v pořádku, objeví se u skříně tlačítko Vybrat. Klikněte na něj.

V posledním kroku doplňte údaje o firmě (obr. 5).
Obratem Vám na email přijde následující dokumentace (obr. 6):
– obecné informace,
– charakteristiky rozhraní,
– schémata,
– montážní pokyny,
– protokol o kusovém ověřování,
– výrobní štítek s QR kódem,
– ES prohlášení o shodě,
– návod na použití,
– poptávku se seznamem přístrojů pro předložení ve vašem velkoobchodě.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Stažení dokumentace k rozváděči přímo z odkazu na výrobním štítku

Součástí dokumentů, které obdržíte na e-mail je i výrobní štítek, který obsahuje unikátní odkaz (+ QR kód se stejným odkazem) na speciální stránku, která je automaticky vytvořena individuálně pro každý rozváděč sestavený pomocí aplikace Návrh rozvaděče.cz.
Na této stránce naleznete pro kontrolu výrobní štítek rozvaděče (např. pro opětovný tisk poškozeného štítku) a také odkazy na PDF dokumenty ke stažení. Přímo v terénu tak může revizní technik nebo jiný elektroodborník stáhnout schémata zapojení a podle něj porovnat aktuální stav s dokumentací, dále charakteristiky rozhraní a případně kontakt na firmu, která rozváděč vytvářela.
Video návod na načtení QR kódu pomocí libovolného chytrého telefonu naleznete na našem YouTube kanále: https://www.youtube.com/BONEGAsro/

Snadné získání nové dokumentace po úpravě rozváděče

Potřebujete-li přidat do rozváděče nový přístroj nebo naopak některý odebrat, není potřeba sestavovat celý rozváděč znovu. Na výrobním štítku naleznete výše popsaný unikátní odkaz na stránku vytvořenou přímo pro tento konkrétní rozváděč.
Kliknutím na tlačítko Vytvořit nový rozváděč se stejnými přístroji se načte stránka pro editaci schématu zapojení se stejnou konfigurací jako původní rozváděč (včetně uživatelských popisků). Přístroje je možné libovolně přidat, odebrat či upravit jejich jmenovité hodnoty. Po dokončení se vytvoří nový rozváděč s novým výrobním číslem a výrobním štítkem.

Cena

Cena za vygenerování dokumentace se odvíjí od počtu zabraných modulů v rozváděči. Moduly zabrané přístroji BONEGA jsou zdarma. Dokumentace k rozváděčům složených pouze z přístrojů BONEGA je tedy vždy zdarma. Platbu lze provést bankovním převodem i platební kartou.

Nenašli jste v aplikaci potřebné přístroje nebo skříně?

V případě chybějících přístrojů a skříní v naší databázi nás kontaktujte na emailu roman.hudecek@bonega.cz. Databázi na základě požadavků praxe neustále rozšiřujeme.
Přidejte se do připravované databáze revizních techniků na www.navrh-rozvadece.cz
V blízké době plánujeme spuštění veřejné databáze revizních techniků, kteří používají aplikaci Návrh rozvaděče.cz nejen k výše uvedenému řešení problémových rozváděčů. Pokud si přejete být v databázi uvedeni, vyplňte prosím formulář na adrese www.navrh-rozvadece.cz/revizni-technici.

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7