Velkoplošné vytápění/chlazení – současný stav

Současné budovy s podlahovým vytápěním v sobě mají pro instalatéry zřejmě ukrytý potenciál s podněty pro optimalizaci a rozšíření. Tato část naší řady článků informuje o možných opatřeních – od povinných dodatečných úprav soustavy podle Nařízení o úsporách energie, přes dílčí sanaci a rozšíření jednotlivých místností, až k optimalizací vnějšího pláště budovy s využitím stěnového vytápění.
Podstatným výchozím podkladem pro optimalizaci a rozšíření současné soustavy podlahového vytápění jsou výsledky kompletního průzkumu místního stavu. Rozdělili jsme jej do tří skupin: na sdílení tepla do prostoru, …. (Chci předplatit časopis)