Používejte odlučovače a odplyňovače

Výskyt vzduchu v otopných a chladicích soustavách ovlivňuje účinnost a plynulost provozu. Pomoc nám zde nabízejí odlučovače vzduchu a vakuové odplyňovače.
Výskyt vzduchu v otopných, chladicích nebo výrobních soustavách bez ohledu na velikost se projevuje rušivě. Čím je daná oblast citlivější, tím je důležitější aby se jevům spojeným se vzduchem věnovala pozornost. Napadají nás při tom tyto otázky: jak vzduch do soustav proniká a jakým způsobem lze jeho množství minimalizovat? Jak se dá odstraňovat?
Vzduch se ve vodní náplni soustav může vyskytnout jako velká, volně se pohybující bublina,…. (Chci předplatit časopis)