Co je inteligentní elektroinstalace?

Aktuální otázka investorů a architektů je „Jakou koncepci zvolit? Klasiku, nebo „smart“? Stále se držet klasiky nebo jít do inteligentní elektroinstalace se všemi riziky i přednostmi s novými technologiemi spojenými“?
Definujme nejprve základní odlišnost mezi klasickou a inteligentní instalací, odborně „systémová instalace“. U klasické elektroinstalace je silové napájení spotřebiče vedené přes ovládací prvek, nejčastěji vypínač ve zdi, který přímo obsahuje silový spínací kontakt. Naproti tomu u systémové instalace jsou ovládací a spínací funkce odděleny. Elektřina do spotřebiče je přiváděna přes samostatný akční člen, což bývá inteligentní relé nebo stmívač, umístěný obvykle v rozváděči. Ovládacímu prvku na zdi, což je obdoba vypínače, tak zůstává jen požadavek zachytit stisk prstu a informaci přenést do akčního členu, který zapnutí elektřiny provede.

Vlastnosti inteligentní elektroinstalace

K porovnání obou koncepcí nebo systémů (klasická instalace versus inteligentní elektroinstalace) lze obecně konstatovat, že inteligentní instalace je o něco dražší a že přináší funkce, které by klasická instalace zajistit vůbec nedokázala, anebo za podstatně vyšší cenu. Inteligentní elektroinstalace vykazuje oproti klasické instalaci zejména tyto rozdíly:
• Jak je zřejmé z obrázku č. 1, propojení kabeláže je jiné než u instalace klasické. To je zapotřebí vzít v úvahu už v době projektování instalace a pokládání kabelů. Sběrnicový kabel (na obrázku zelenou barvou) propojuje všechny komponenty systému, čímž se na kabeláži dosáhne obvykle úspory oproti klasickým rozvodům, protože jde o slabý kabel sdělovacího typu.
• Více komfortu v bydlení. Uživatel domu se o řadu věcí nemusí starat, např. se nemusí obávat, že zapomněl něco zapnout nebo vypnout. Dalším příkladem může být automatická regulace jasu světel podle okolností. Venku se setmělo? Osvětlení pracovny zvýší intenzitu a dorovná žádanou úroveň. Pouštíte televizi? Osvětlení se přepne na režim sníženého jasu, popřípadě se přivřou žaluzie. Čtenář budiž ušetřen dlouhého seznamu dalších příkladů.
• Úspora energie. Úspory vznikají v podstatě ve dvou oblastech: investičně málo náročných úspor lze dosáhnout vyloučením selhání obsluhy. Míněna jsou rozsvícená světla, která někdo zapomněl (nebo se neobtěžoval) zhasnout, blokace vytápění při větrání otevřeným oknem atd. Za druhé jde o optimalizaci procesů, které spotřebovávají energii jako je zejména topení, klimatizace ale i svícení. Ilustrativním příkladem je řízení vytápění.
• Dálkové ovládání a monitoring, nejčastěji z mobilního telefonu. Za poměrně malé (nebo žádné) náklady navíc získá uživatel významný přínos v podobě vzdáleného dohledu nad budovou.

Řešení HDL a jeho přednosti

Značka HDL, na českém trhu zastoupená distribuční společností HDL Automation s.r.o., přináší na trh komponenty pro inteligentní elektroinstalaci řady HDL Buspro. Všechny komponenty, ovladače na stěnách, čidla, akční členy v rozváděči aj. spolu komunikují již zmíněným sběrnicovým kabelem. HDL Buspro je ovšem dostupné i v bezdrátové verzi, která komunikuje na vyhrazeném kmitočtovém pásmu a nepotřebuje tedy sběrnicový kabel. Bezdrátová řešení usnadní rekonstrukce instalací, kdy se využije toho, že není třeba položit sběrnicový kabel. Ze stejného důvodu se bezdrátová řešení občas nasazují do historických objektů, kde pokládka jakéhokoliv kabelu je problematická.
Bezdrátové řešení HDL Buspro je unikátní svým způsobem napájení – komponenty fungují bez baterií, které by se musely vyměňovat. Může být nasazeno samostatně anebo jako doplněk kabelové sběrnice.
Nastavení funkcí HDL Buspro se provádí z notebooku pomocí programu HBST. Koncepce klade důraz na jednoduchost a proveditelnost i bez znalosti programování.

Design ovladačů HDL

Výrobky HDL se vyznačují důrazem na vzhled i funkci nástěnných ovladačů. V nabídce jsou ovladače s tlačítky s mikrospínači umožňující stisk cítit hmatem, nebo ovladače s dotykovými kapacitními snímači. Ovladače jsou s displejem či bez displeje. Veškerá provedení signalizují stav zapnutí změnou barevného podsvícení, které je nastavitelné. Veškerá provedení ovladačů obsahují mj. teplotní čidlo, využitelné pro regulaci teploty pokoje nebo k zobrazení teploty na případném displeji nebo dálkovém ovladači. To zjednodušuje a zlevňuje instalaci.
O výrobcích HDL Buspro více na https://b2b.hdl-automation.cz/cz a https://www.hdl-automation.cz/.