S prudkým rozvojem elektromobility a dalších ostrovních bateriových systémů vyvstává otázka, jak identifikovat nežádoucí svod či dokonce zkrat jednoho pólu bateriového systému na kostru. Tento problém je o to palčivější, že ve snaze snížit ztráty činným odporem bývá používáno napětí blížící se horní hranici nízkého napětí, která je 1500 V DC. Použití běžných řešení identifikujících poruchový proud není v síti, kdy ani plusový ani mínusový pól baterie není uzemněn, možné. Ke slovu tedy musí přijít přístroje nazývané hlídač izolace.
Určitě není sporu o tom, že izolační stav bateriových systému o napětí do 1500 V je zapotřebí sledovat. Zvláště důležité je to u automobilů s elektrickým pohonem, které jsou z pohledu elektrotechnické kvalifikace používány většinou laiky. Za tímto účelem byl dosud používán princip využívající Kirchhoffova zákona o součtu proudů v uzlu. Řešení spočívalo v zapojení stejných odporů vysoké hodnoty mezi kostru… (chci přeplatit časopis)

Ing. Karel Toman