100% utěsnění vlhkosti vnikající do konstukce pod sprchovými vanami

Řešení sprchových prostor plochými sprchovými vaničkami ze smaltované oceli, drceného mramoru, keramiky, kamene nebo kompozitních materiálů, spolu se sprchovými žlaby nebo podlahovými vpustmi, jsou v moderní koupelně stále populárnější. V článku se budeme věnovat instalačnímu systému HL570 pro ploché sprchové vaničky, který utěsňuje proti pronikání vlhkosti nosnou konstrukci pod vaničkou a zároveň zajišťuje pachonepropustné připojení na kanalizaci.
Stávající – zastaralá instalace, …. školní známkou ohodnotitelný současný systém instalací sprchových van za „3“, tedy „dobrý“ se stal minulostí. Instalace napojení zápachových uzavírek pomocí „flexi“ hadic, které vytvářejí v instalacích dvojité sifony a výrazně omezují průtokové kapacity jsou neštěstím novodobé práce instalatéra. „Ono to vlastně jinak nejde připojit“, argumentují instalatéři na stavbách, a…mají pravdu. Taková instalace sprchových vaniček, která navíc nedokáže zajistit utěsnění nosné konstrukce před pronikající vlhkostí z prostoru sprchy je pro investory po určitém čase velkým problémem, a dodatečné řešení je vždy nákladné.
Ploché sprchové vaničky umožňují rovnou/plochou instalaci podle ÖNORM B 3407. Pokládka přímo na betonový potěr se zbytkovým prahem až 2 cm je dobrou alternativou k bezbariérovým ​​instalacím. V závislosti na tloušťce podlahové krytiny, použité sprchové vaničce a konstrukci potěru lze dokonce provést instalaci v jedné rovině.

Ploché sprchové vaničky nabízejí několik výhod z hlediska instalace a použití:

  • Pokládku všech podlahových konstrukčních vrstev (potěr, tepelná izolace i kročejová izolace) lze provádět nepřetržitě bez přerušení v oblasti prostoru sprchy.
  • Není nutný žádný sklon betonového potěru ani žádné prohlubně (bednění) v oblasti sprchy, což znamená méně pracnosti a nutné koordinace řemesel na stavbě.
  • Ploché průběžné utěsnění stěrkovou izolací na betonovém potěru, bez rohů a hran.
  • Homogenní, bezspárový, a tedy snadno udržovatelný povrch sprchové vaničky a méně rizikových oblastí, do kterých může pronikat vlhkost.
  • Jasně definovaná rozhraní mezi jednotlivými řemesly téměř úplně vylučují možnost chyb při zpracování.

Při použití běžných odtokových armatur – sprchových sifonů, není integrace do stěrkových izolací (napojení do utěsnění na betonovém potěru) možná bez složitých speciálních návrhů, jako jsou bednění (výklenky). Stavební trh se těmto komplikacím přizpůsobil a investoři si je zvykli platit. Ale pronikání vlhkosti do konstrukce je těmito instalacemi přímo předprogramované!
Systémové řešení HL570 FlexBox umožňuje těsné spojení odtokového tělesa do kompozitního utěsnění potěru a kontinuální vylití betonového potěru bez vybrání (bednění) pro odtokovou armaturu. Díky integrovanému flexibilnímu prvku uvnitř izolační manžety lze vyrovnat nepřesnosti mezi sprchovou vaničkou a odtokovým tělesem ve všech směrech až 2 cm. Sledujte montážní video na www.youtube.com, do okénka vyhledávače napište HL570. Pro fanoušky BIM projektování jsou podklady ke stažení na www.hl.at.
Slova a argumenty GM HL Hutterer-Lechner GmbH, Christopha Schütze „Jako výrobce odtokové techniky víme na čem záleží, pokud jde o zápachový uzávěr (sifon). Instalatér se při montáži tohoto výrobku nemůže splést. Instalace je vysvětlující a snadná i pro ty, kteří ji nebudou dělat denně. V současné době není na trhu výrobek srovnatelné kvality“.„Kromě mnoha výhod plochých sprchových vaniček, jako je homogenní, bezespárový a tedy bezproblémový a snadno udržovatelný povrch, představují ale problém spojení konvenčních sprchových vaniček do kompozitního utěsnění (stěrkové hydroizolace). To dosud vyžadovalo složité speciální konstrukční systémy jako bednění, popř. detailní vybrání ve skladbách podlah, a tato místa byla často předprogramovaným místem pro pronikání vlhkosti do konstrukce.“ varuje Schütz. „Zručný montážník může snadno sestavit FlexBox díky výškově variabilnímu tělesu odtoku a následnému nastavení/odříznutí výšky tělesa na úroveň utěsnění. Pomocí integrovaného „modrého Flex prvku“ v komponentu izolační soupravy lze také snadno absorbovat boční odchylky až 4 cm (± 2 cm od středu) mezi osou odtokového tělesa a sprchovou vaničkou. Tato tolerance během instalace je pro HL570 jedinečná. Montáž je nejen čistá, ale také velmi snadná.“
S HL570 FlexBox jsou vlhká překvapení v konstrukci pod sprchovou vaničkou minulostí.
Speciální a již několik let osvědčená izolační manžeta (viz HL541, HL540, série HL53 opět na youtube!) díky svému vícenásobnému břitovému těsnění v kruhovému nosiči umožňuje pružné a těsné spojení s tělesem odtoku a je také zaručena bezpečná integrace do kompozitního utěsnění (stěrková hi).
Vyjímatelná vložka ZU (sifonu) nabízí vždy bezpečný přístup k revizi do odtokového potrubí. Školním hodnocením si HL570 zaslouží jedničku!
Děkujeme za pozornost!