Elektroinstalatér 6/2019

Ohlédnutí za tiskovou konferencí společnosti Fenix Group a.s. v Národním muzeu v Praze
Co je nového v oblasti KNX systémových instalací? (Ing. Josef Kunc)
Pohybová a prezenční čidla pro sběrnicový systém DALI (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ)
Revize prodlužovacích a odpojitelných přívodů (Ing. Leoš Koupý, ILLKO)
Nová průmyslová termokamera Fluke Ti300+
Inteligentní elektroměry Panasonic šetří místo na DIN liště
Využívání energetických vedení a sítí pro sdělovací účely – 10. díl(doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.)
Zkušenosti soudního znalce s černými odběry ze sítí nn – 3. díl (Ing. Pavel Mužík)
Energetický zdroj C-Energy Planá uvádí do provozu největší bateriové úložiště v ČR
Sluneční ostrov (Ing. Karel Toman)
Technologie ABB přispívají k udržitelné budoucnosti Švédska
Plavidlo na elektrický pohon (Ing. Karel Toman)
Nový Ford Transit Plug-in Hybrid
Proudové chrániče – 3. díl (Ing. František Štěpán)
Nový elektronický jistič PXS24 společnosti Eaton
Inteligentní hlásič požáru, který vás zaujme (František Krejčí, INTE)
ARTEZ 2020
Elektrotechnická školení s LPE s.r.o.
AMPER 2020
Veletrhy v České a Slovenské republice 2020
Zahraniční veletrhy
Mozaika zajímavostí
ERÚ vydal cenové rozhodnutí pro podporované zdroje energie
Předplatné časopisu na rok 2020
HARMONOGRAM 2020
Splňují výrobky ovládané přes sítě technické parametry?

Zkušenosti soudního znalce s černými odběry ze sítí nn – 3. díl

Pokračování z č. 5/2019 I vy se můžete lehce stát provozovateli NO, aniž byste chtěli Máte objektivní odpovědnost za elektroměr. Podle dnešní judikatury k vašemu přistižení, že máte NO nestačí jen to, že vám někdo strhl, nebo poškodil plombu, ale nějaký další důkaz, že jste zloději a je třeba s vámi zatočit, to se už snadno najde. Stačí třeba, že se vám podezřele snížila spotřeba oproti předchozímu období. Doporučení, jak se pokud možno vyhnout NO (tedy pokud ho nechcete zřídit ...

12 prosince, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|

Ohlédnutí za tiskovou konferencí společnosti Fenix Group a.s. v Národním muzeu v Praze

V atraktivním prostředí nově zrekonstruované historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí v Praze se uskutečnila výroční tisková konference největšího evropského výrobce elektrických topných systémů, společnosti Fenix Group a.s. S výsledky celé skupiny Fenix, s jejími členy, současnou organizační strukturou a investicemi do výrobního areálu seznámil přítomné zástupce médií Cyril Svozil jr., místopředseda správní rady Fenix Group a.s.. Tržby celé skupiny za rok 2018 dosáhly výše 1,591 mld. Kč a proti výsledkům roku 2017 se zvýšily o 11 %. Loňský rok ...

25 listopadu, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|

Co je nového v oblasti KNX systémových instalací?

Řada elektromontérů i mnozí systémoví integrátoři dosud sice nepracující s KNX systémovou instalací, po zkušenostech se systémy jednoho výrobce, který náhle přestal svůj systém dodávat, pátrají po vhodné náhradě. Tu jim nabízí právě mezinárodně normalizovaný systém KNX, jehož vzájemně kompatibilní komponenty nabízí více než 400 výrobců z celého světa. Takže výpadek jednoho výrobce vůbec neznamená nutnou změnu celého systému, který navíc není schopen komunikovat s otevřeným systémem, jakým je právě KNX systém. Některé z uvedených osob, které sice ještě ...

25 listopadu, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|

Proudové chrániče (3)

Současná nabídka výrobců proudových chráničů dovoluje vybírat ze všech možných variant typů AC, A, F, B a současně různých vypínacích charakteristik. Při volbě proudového chrániče se musí důsledně rozlišovat, jaké hledisko se sleduje a nezaměňovat mezi sebou vlastnosti, jakými je citlivost na různé druhy reziduálního proudu, která popisuje schopnost vybavení i při přítomnosti stejnosměrné složky (viz předchozí části seriálu), nebo vypínací charakteristika vyjadřující časovou závislost vybavení. Odolnost proudových chráničů proti nežádoucímu vybavení Požadavky na odolnost proudových chráničů proti nežádoucímu ...

25 listopadu, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|

Revize prodlužovacích a odpojitelných přívodů

Prodlužovací přívody mohou být významným zdrojem rizika úrazu či škod způsobených elektrickým proudem, protože vzhledem k charakteru použití a provozování hrozí poměrně značné nebezpečí jejich poškození. Právě proto, že se nejedná o spotřebič v pravém slova smyslu a prodlužovací přívody se všude vyskytují ve velkém množství, je nebezpečí od nich hrozící často podceňováno. ČSN 33 1600 ed. 2 v kapitole 6.2 – 2 d) stanovuje, že kabelové navijáky, odpojitelné a prodlužovací přívody a jejich příslušenství se musí podrobit zkouškám podle situací, při nichž by mohlo dojít ...

21 listopadu, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|

Inteligentní hlásič požáru, který vás zaujme

Požární ochrana v odvětví výroby dřevotřískových desek je vždy aktuální téma. Hlásič GreCon DLD 1/9, který byl poprvé představen na veletrhu LIGNA 2019, fascinuje zákazníky svými výkonovými možnostmi. Tento hlásič např. dokáže rozpoznat náhlé neškodné vnější světlo od nebezpečných jisker nebo žhnoucích uhlíků. Enormní účinnost tohoto hlásiče a výsledné možné aplikace zdůrazňují ještě více vůdčí technologické postavení společnosti Fagus-GreCon v oboru požární ochrany průmyslových výrobních závodů. Doutnající ohně jsou často zdrojem větších požárů a výbuchů. Statistiky jasně dokazují, že ...

21 listopadu, 2019|Kategorie: Články elektroinstalatér 6/2019|
2020-02-05T09:36:48+01:0021 listopadu, 2019|Archiv – Elektroinstalatér 2019|

Přejít nahoru