Elektroinstalatér 3/2020

OBSAH

Vstříc evropským směrnicím s řídicím systémem Tecomat Foxtrot 2 (Ing. Jaromír Klaban, Teco a.s.)
Vypínače Merten od Schneider Electric ničí bakterie i viry
Robustní kabeláž pro OT účely a nové komponenty pro rozváděče o rozměru 19”
Oči, které vidí pod zem… (doc. Ing. Jaroslav Svoboda, CSc.)
DL3021: Zátěž, kterou budete vyhledávat (Velkoobchod Conrad)
Barevné značení a pořadí fázových vodičů v zapojení třífázových elektroměrů (Václav Macháček, ČENES)
Proudové chrániče – 6. část (Ing. František Štěpán)
Výhodné spínání pomocí polovodičových relé (RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ)
Hlídání izolace v palubních sítích automobilů s elektrickým či hybridním pohonem (Ing. Karel Toman)
Elektrotechnická školení s LPE s.r.o.
Provoz a údržba elektrických instalací v souvislostech (JUDr. Zbyněk Urban)
Mozaika zajímavostí
Změny podporovaných zdrojů energie
Pandemie přinesla pokles spotřeby i výroby elektřiny

Vstříc evropským směrnicím s řídicím systémem Tecomat Foxtrot 2

Dne 30. května 2018 vešla v platnost Směrnice evropského parlamentu a rady 2018/844/EU navazující na směrnice předchozí: 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov a směrnici 2012/27/EU, o energetické účinnosti. Je nástrojem cíle Evropské unie, který je zmíněn v samém jejím úvodu: „Unie se zavázala, že vytvoří udržitelný, konkurenceschopný, bezpečný a dekarbonizovaný energetický systém...“. Stejně jako všechny ostatní směrnice EU i tato se postupně zavádí do legislativy členských zemí. I obor elektroinstalací, kterému se časopis Elektroinstalatér věnuje přednostně, je již nyní ovlivňován touto Směrnicí. Připomeňme si krátce, ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments

Oči, které vidí pod zem…

Úvod do problematiky vyhledávání podzemních předmětů, podzemních vedení a podzemních inženýrských sítí Jednou z nejdůležitějších snah při stavební činnosti je racionalizace záměrů, návrhů i realizací vznikajících nových stavebních objektů. Tyto snahy významně ovlivňují velmi nepříjemné zprávy o tom, že pro neznalost, neinformovanost, neopatrnost, či dokonce nedbalost lidí vznikají jednak nevratná archeologická narušení historických podzemních památek, ale častěji také hospodářské škody v důsledku poškozování již existujících podzemních inženýrských sítí. Přitom se předpokládá, že tyto velmi nákladné podzemní komunikace mají plánovanou dlouhodobou ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments

DL3021: Zátěž, kterou budete vyhledávat

Zatímco vrcholový sportovec se zbavuje každé zátěže, vývojář ji při dosahování maximálního výkonu musí dokonce vyhledávat. Zvláště tehdy, je-li elektronická a programovatelná zároveň. Podobně, jako některý z modelů řady DL3000 od Rigol Technologies. Desítky ampér, stovky wattů Pokud jde o DC zátěže, výrobce v době psaní textu nabízí čtyři verze. DL3021 si poradí s celkovými výkony až do 200 W, zatímco DL3031 ještě přidává k dobru dalších 150 wattů. Tomu také odpovídají maximální průtoky o velikosti 40 A, resp. 60 ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments

Barevné značení a pořadí fázových vodičů v zapojení třífázových elektroměrů

Vyjádření k dotazu na ustanovení v podnikových normách energetiky Česká energetika využívá při činnostech na přenosové a distribuční soustavě a pro zajištění dodávek elektřiny zákazníkům ustanovení více než osmdesáti aktuálních podnikových norem energetiky (PNE), které vhodným způsobem doplňují soustavu norem ČSN v oblasti elektroenergetiky. Poznámka: Z hlediska zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon v platném znění) lze chápat PNE jako technické normy oborového charakteru přejímané organizacemi elektroenergetiky do svých vnitřních předpisů, převážně závazného charakteru a uplatňované při technických řešeních ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments

Proudové chrániče (6)

V tomto posledním díle seriálu o proudových chráničích se podíváme na časté dotazy, které se mezi elektrotechniky opakovaně vyskytují. Odpovědi na většinu z nich najdeme v předchozch kapitolách, ale pro lepší přehlednost zde některé informace znovu zdůrazníme. Pro zkušené revizní techniky a elektrikáře se takové opakování může zdát jako nošení dříví do lesa, ale stále přicházejí noví, mladí, perspektivní a současně nezkušení elektrotechnici, kterým tyto informace mohou pomoci. Otázka 1: Potřebujeme do třífázové zásuvky staveništního rozváděče připojit transformátor 2 kVA ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments

Hlídání izolace v palubních sítích automobilů s elektrickým či hybridním pohonem

S prudkým rozvojem elektromobility a dalších ostrovních bateriových systémů vyvstává otázka, jak identifikovat nežádoucí svod či dokonce zkrat jednoho pólu bateriového systému na kostru. Tento problém je o to palčivější, že ve snaze snížit ztráty činným odporem bývá používáno napětí blížící se horní hranici nízkého napětí, která je 1500 V DC. Použití běžných řešení identifikujících poruchový proud není v síti, kdy ani plusový ani mínusový pól baterie není uzemněn, možné. Ke slovu tedy musí přijít přístroje nazývané hlídač izolace. Určitě ...

19 května, 2020|Kategorie: Články elektroinstalatér 3/2020|0 Comments
2020-05-19T10:35:44+02:0019 května, 2020|Archiv – Elektroinstalatér 2020, Elektroinstalatér|

Přejít nahoru